Menu

Innovation for alle 1g’erne

TRE DYGTIGE DRENGE FRA 1K LØB MED INNOVATIONSPRIS Siden begyndelsen af februar har 1.g’erne på Mulernes Legatskole deltaget i et storstilet innovationsprojekt med samfundsfag og fysik. Hen over i alt fire uger har eleverne haft fokus på trafikale udfordringer og har i...

Aften med amerikansk valg

Over 150 mulerelever fra Samf A- og B-holdene er i aften samlet på skolen for sammen at følge det spændende amerikanske præsidentvalg. Det kan blive en lang aften, så der er også sørget for forplejningen, så alle kan holde sig friske aftenen...