Menu

Sundhedskoordinatorfunktion på Mulerne

Kasper Harbo Bendixen er sundhedskoordinator på Mulernes Legatskole. Arbejdsområderne består bl.a. i at få registreret sundhedstiltagene på skolen samt at få disse formidlet her på hjemmesiden. Desuden skal sundhedskoordinatoren tage initiativer til forbedring af sundhed og trivsel for både elever og ansatte.

Af eksempler på igangværende projekter kan nævnes:
  •  ”Kom i gang” – introduktion til styrketræning”
  • Arbejdspladsen motionerer”
  • Stresshåndtering
  • Grønt Flag – Grøn gymnasieskole
  • Miljøråd

Læs mere: