Menu

Studieretninger (skolestart 2018)

NB: Mulernes Legatskole er nu blandt de kun 20 gymnasier – og det eneste i Odense – som har fået tilladelse til at udbyde en studieretning med Idræt-B. NB: Det er en god ide hvis du i kommentarfeltet i Optagelse.dk i forbindelse med din ansøgning tydeligt anfører, hvis denne studieretning er din første prioritet!

Det samlede udbud af studieretninger fremgår af denne tabel.

 

Hovedområde Studieretningsfag 1 Studieretningsfag 2 Studieretningsfag 3
Science Matematik A Fysik A Kemi B
Matematik A Fysik B Kemi B
Matematik A Bioteknologi A Fysik B
Biologi A Idræt B  Kemi B
Samfundsforhold Samfundsfag A Matematik A
Samfundsfag A Engelsk A
Sprog og kultur
Engelsk A Spansk begyndersprog A Fransk begyndersprog A
Engelsk A Spansk begyndersprog A Italiensk begyndersprog A
Engelsk A Spansk begyndersprog A Tysk fortsættersprog B
Engelsk A Fransk begyndersprog A Samfundsfag B
Engelsk A Tysk fortsættersprog A Samfundsfag B
Musik Musik A Engelsk A
Musik A Matematik A

Studieretningernes fag

Desuden har du på Mulernes Legatskole mulighed for at vælge mellem stort set alle kendte valgfag, så du kan tone din studieretning efter dine ønsker og behov. Som hovedregel skal du følge eller have fulgt undervisningen på det nærmest underliggende niveau, førend du kan begynde på undervisning på et højere niveau.

Studieretninger

Valgfag

Hovedområder

Science

Matematik A Fysik A Kemi B
Studieretningsfag:      Matematik A     Fysik A     Kemi B

Valgfag med binding:  Vælg mellem informationsteknologi C, biologi C eller naturgeografi C

Frie valgfag:                Vælg to af de generelle valgfag nedenfor (ved begyndersprog vælges kun et)

Matematik A Fysik B Kemi B
Studieretningsfag:         Matematik A     Fysik B     Kemi B

Andre fag:                       Biologi C

Valgfag med binding:    Informationsteknologi C,  naturgeografi C, biologi B, fysik A eller kemi

Frie valgfag:     Vælg to af de generelle valgfag nedenfor (ved begyndersprog vælges kun et)

Bemærk:           Valgene skal vælges således man får 4 A-niveau fag.

Matematik A Bioteknologi A Fysik B
Studieretningsfag:       Matematik A     Bioteknologi A     Fysik B

Valgfag med binding:  Ingen

Frie valgfag:                Vælg to af de generelle valgfag nedenfor (ved begyndersprog vælges kun et)

Biologi A Idræt B Kemi B
Studieretningsfag:      Biologi A     Idræt B     Kemi B

Andre fag:                    Fysik C          Matematik B

Valgfag med binding:  Der skal opgraderes mindst et fag til A-niveau (evt. begyndersprog)

Frie valgfag:                Vælg to af de generelle valgfag nedenfor (begrænsninger kan forekomme)

Obligatoriske fag

A-niveau: Dansk, Historie

B-Niveau: Engelsk

C-niveau: Almen sprogforståelse (ap), Naturvidenskabeligt grundforløn (NV), Oldtidskundskab, Religion, Samfundsfag, Idræt.

Kunstnerisk fag: Vælg mellem mediefag C, musik C, billedkunst C eller drama C

2. fremmedsprog: Vælg mellem fransk (begynder eller fortsætter), italiensk (begynder), spansk (begynder) eller tysk (fortsætter)

Samfundsvidenskab

Samfundsfag A Matematik A

Studieretningsfag:      Samfundsfag A     Matematik A

Andre fag:                   Engelsk B             Naturgeografi C

2. Fremmedsprog:      Vælg mellem fransk (begynder eller fortsætter), italiensk (begynder), spansk (begynder) eller tysk (begynder eller fortsætter)

Valgfag med binding: Vælg mellem informationsteknologi C, biologi C, naturgeografi C, kemi C, Naturgeografi B og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau

Frie valgfag:               Vælg to af de generelle valgfag nedenfor (ved begyndersprog vælges kun et)

Samfundsfag A Engelsk A

Studieretningsfag:         Samfundsfag A     Engelsk A

Andre fag:                       Matematik B         Naturgeografi C

2. fremmedsprog: Vælg mellem fransk (begynder eller fortsætter), italiensk (begynder), spansk (begynder) eller tysk (begynder eller fortsætter)

Valgfag med binding:    Vælg mellem informationsteknologi C, biologi C, kemi C, naturgeografi B og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau

Frie valgfag:     Vælg to af de generelle valgfag nedenfor (ved begyndersprog vælges kun et).

Obligatoriske fag

A-niveau: Dansk, Historie

C-niveau: Almen sprogforståelse (ap), Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), Oldtidskundskab, Religion, Fysik, Idræt.

Kunstnerisk fag: Vælg mellem mediefag C, musik C, billedkunst C eller drama C

2. fremmedsprog: Vælg mellem fransk (begynder eller fortsætter), italiensk (begynder), spansk (begynder) eller tysk (begynder eller fortsætter)

Sprog og kultur

Engelsk A Spansk A Tysk B
Studieretningsfag:       Engelsk A       Spansk A                Tysk B

Andre fag:                    Matematik C   Samfundsfag C      Biologi C

Valgfag med binding:   Vælg mellem informationsteknologi C, kemi C, naturgeografi C, fysik B eller latin C

Frie valgfag:                 Vælg mellem to af de generelle valgfag nedenfor (begrænsninger kan forekomme)

Engelsk A Spansk A Fransk A
Studieretningsfag:       Engelsk A       Spansk A                Fransk A

Andre fag:                    Matematik C   Samfundsfag C      Biologi C

Valgfag med binding:   Vælg mellem informationsteknologi C, kemi C, naturgeografi C, fysik B eller latin C

Frie valgfag:                 Vælg mellem to af de generelle valgfag nedenfor (begrænsninger kan forekomme)

Engelsk A Spansk A Italiensk A

Studieretningsfag:      Engelsk A       Spansk A                Italiensk A

Andre fag:                   Matematik C   Samfundsfag C      Biologi C

Valgfag med binding:  Vælg mellem informationsteknologi C, kemi C, naturgeografi C, fysik B eller latin C

Frie valgfag:                Vælg mellem to af de generelle valgfag nedenfor (begrænsninger kan forekomme)

Engelsk A Tysk A Samfundsfag B
Studieretningsfag:       Engelsk A       Tysk A              Samfundsfag B

Andre fag:                    Matematik B   Naturgeografi C

Valgfag med binding:   Vælg mellem informationsteknologi C, kemi C, biologi C, og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau

Frie valgfag:                 Vælg mellem to af de generelle valgfag nedenfor (begrænsninger kan forekomme)

Engelsk A Fransk A Samfundsfag B
Studieretningsfag:       Engelsk A       Fransk A              Samfundsfag B

Andre fag:                    Matematik B   Naturgeografi C

Valgfag med binding:   Vælg mellem informationsteknologi C, kemi C, biologi C, og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau

Frie valgfag:                 Vælg mellem to af de generelle valgfag nedenfor (begrænsninger kan forekomme)

Obligatoriske fag

A-niveau: Dansk, Historie

C-niveau: Almen sprogforståelse (ap), Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), Oldtidskundskab, Religion, Fysik, Idræt.

Kunstnerisk fag: Vælg mellem mediefag C, musik C, billedkunst C eller drama C

Musiske studieretninger

Musik A Matematik A
Studieretningsfag:     Musik A       Matematik A

Andre fag:                  Engelsk B

Valgfag med binding: Vælg mellem informationsteknologi C, biologi C, naturgeografi C og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller både Kemi B og fysik B

Frie valgfag:               Vælg to af de generelle valgfag nedenfor (ved begyndersprog vælges kun et)

Musik A Engelsk A
Studieretningsfag:       Musik A     Engelsk A

Andre fag:                    Matematik B

Valgfag med binding:  Vælg mellem informationsteknologi C, biologi C, naturgeografi C og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller både Kemi B og fysik B

Frie valgfag:                Vælg to af de generelle valgfag nedenfor (ved begyndersprog vælges kun et)

Obligatoriske fag

A-niveau: Dansk, Historie

C-niveau: Almen sprogforståelse (ap), Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), Oldtidskundskab, Religion, Samfundsfag, Fysik, Kemi og Idræt.

Kunstnerisk fag: Vælg mellem mediefag C, musik C, billedkunst C eller drama C

2. fremmedsprog: Vælg mellem fransk (begynder eller fortsætter), italiensk (begynder), spansk (begynder) eller tysk (begynder eller fortsætter)

Valgfag på tværs af studieretningerne
Skolen udbyder en lang række forskellige valgfag, for eleverne på tværs af studieretningerne. Fag og niveau fremgår at tabellen nedenfor, det er dog ikke alle muligheder man har mulighed for at vælge, idet det f.eks. spiller ind hvilke fag og niveauer man har i studieretningen.

Valgfag på tværs af studieretninger

Fag Niveau Niveau Niveau
Biologi C B A
Billedkunst C B
Dramatik C B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik B A
Græsk C
Idræt B
Informationsteknologi/ informatik C B
Kemi C B A
Latin C
Matematik B A
Mediefag C B
Musik C B
Naturgeografi C B
Psykologi C B
Religion B
Retorik C
Samfundsfag B A
Tysk fortsætter A
Studentereksamen (STX) er en studieforberedende og almendannende uddannelse, som giver dig mulighed for i løbet af 3 år at få en bred faglig viden og sammen med andre unge lære at tage stilling til og forstå det samfund og den verden, vi lever i.

STX er den uddannelse, der mest effektivt leder frem til en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Unge med studentereksamen har altså gode muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet. Samtidig er der også meget få elever, som fortryder, at de valgte STX. Det er faktisk den ungdomsuddannelse, som har det laveste frafald.

Studentereksamen består af et grundforløb på ca. tre måneder, som er fælles for alle. Her lærer du arbejdsmetoderne og fagene i gymnasiet at kende, så du får et godt grundlag for at vælge den studieretning, som passer bedst til dig. En studieretning er en gruppe af hovedfag, som arbejder tæt sammen i det daglige og skaber en særlig profil rettet mod videregående uddannelse. Da Mulernes Legatskole er blandt de største i Danmark, udbyder vi mange forskellige studieretninger og stort set alle kendte valgfag. Ud over studieretningsfagene har alle gymnasieelever en række obligatoriske fag og 1-2 valgfag, se nærmere herunder.

Generelt gælder følgende: En studentereksamen bygger på mindst 2600 timers undervisning a 60 minutter og består af fag på gymnasialt C-, B,- og A-niveau, hvor C er det laveste og A det højeste niveau. Til en studentereksamen skal alle elever have mindst 4 fag på A-niveau. Derud er der en række andre krav der skal være opfyldt på de enkelte studieretninger, disse krav fremgår af oversigten nedenfor. Valgfag er placeret i 2. og 3. g. Klik dig rundt og se forskellene på studieretninger nedenfor.

Hvad giver de forskellige fag adgang til?

Et godt overblik over hvilke uddannelser som fagene giver adgang til er “Adgangskortet”.

Du er velkommen til at kontakte skolen for mere information eller få svar på dine spørgsmål (kontaktinfo nederst på siden) eller kontakt en af vores elevambassadører.

Overblik over fagene på listeform

Obligatoriske fag for alle uanset studieretning

Dansk A-niveau
Historie
Engelsk mindst B-niveau,dog kun C-niveau i

matematik hvis man har valgt tre sprog!

Andet fremmedsprog
Matematik
Fysik mindst C-niveau
Samfundsfag
To af fagene biologi, kemi, informatik og naturgeografi
Oldtidskundskab C-niveau
Religion
Musik / Billedkunst / Drama /Mediefag
Idræt

Andet fremmedsprog

Fag Niveau
Fransk fortsætter B
Tysk fortsætter B
Fransk begynder A
Italiensk begynder A
Spansk begynder A

Kunstnerisk fag

Fag Niveau
Billedkunst C
Dramatik C
Musik C
Mediefag C

Valgfag på tværs af studieretninger

Fag Niveau Niveau Niveau
Biologi C B A
Billedkunst C B
Dramatik C B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik B A
Græsk C
Idræt B
Informationsteknologi/ informatik C B
Kemi C B A
Latin C
Matematik B A
Mediefag C B
Musik C B
Naturgeografi C B
Psykologi C B
Religion B
Retorik C
Samfundsfag B A
Tysk fortsætter A