Menu

Naturvidenskabelige
studieretninger

Fysik & Matematik

Fysik A

Matematik A

Kemi B

Klassisk science

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Bio-teknologi

Bioteknologi A

Matematik A

Fysik B

(Biotek tæller som Kemi B)

Biologi & Idræt

Biologi A

Idræt B

Kemi B

Biologi & Kemi

Biologi A

Kemi B

(+matematik B)

På Mulernes Legatskole beskæftiger man sig i naturvidenskab med alt fra klassisk naturvidenskab (Arkimedes, Galilei, Newton, Darwin og Mendelevs arbejde) til moderne emner som robotter, droner, CRISPR-teknologi og gensplejsning.

Besøg på videregående uddannelsesinstitutioner med eksperimenter, rundvisning og foredrag indgår som en fast del af undervisningen i naturvidenskab, og mange naturvidenskabelige klasser tager en 3 dages tur til København og besøger interessante steder set med naturvidenskabelige øjne.

Således vil man på de naturvidenskabelige studieretninger møde mange forskellige emner og arbejdsformer, alt sammen med en stor del eksperimentelt arbejde i laboratorier på skolen såvel som uden for skolen.

Skolen har desuden en række naturvidenskabelige fritidsaktiviteter for særligt interesserede elever, f.eks. Forskerspirer, Akademiet for Talentfulde Unge (ATU), MulerMasterMind, der udfordrer dygtige fysikelever i samarbejde med SDU, eller den årlige Georg Mohr konkurrence.

Som noget helt særligt udbyder Mulernes Legatskole en studieretning med idræt som den eneste skole på Fyn.

 

Hør Simon fortælle om naturvidenskab på Mulernes Legatskole

Naturvidenskabelige
historier

Fra devicefri til digital dannelse

Fra devicefri til digital dannelse

For to år siden startede vi som så mange også med ideen om en device-fri uge, hvor alle computere og telefoner blev slukket i en uge. Men vi blev klogere…

Digital dannelse i fokus

Digital dannelse i fokus

I uge 4 arbejdede alle skolens elever med, fake news, digital kildekritik og problemer om deling af billeder på sociale medier.

Klimakonkurrence

Klimakonkurrence

Mulerne løb med medieomtalen i årets OS-konkurrence i naturvidenskab.

En hel dag med idræt

En hel dag med idræt

3n var med deres idrætslærer, Tine, i Nr. Lyndelse onsdag d. 18/12, hvor dagen var fyldt op med idrætstimer.