Samfundsfaglig 4: Samfundsvidenskabelig/sproglig studieretning

Engelsk A, Psykologi B og Samfundsfag B

 

I denne studieretning fokuserer vi på mennesker og muligheder i en globaliseret verden!  Du bliver klogere på dig selv og verden, hvilke processer og samspilsmuligheder, det enkelte menneske har under givne betingelser og under påvirkning af gruppeprocesser og dominerende samfundsforhold.

Studieretningen baserer sig på et bredt samarbejde mellem engelsk, samfundsfag og psykologi med temaer som identitet og kultur, familie og grupper, muligheder og faldgruber i en globaliseret og kompleks verden, hvor kulturelle og samfundsmæssige magtforhold er med til at sætte dagsordenen for den individuelle livsudfoldelse. Studieretningen giver dig redskaber til at blive klogere på dig selv og dine omgivelser.

Studieretningsfagene giver dig mulighed for solid indsigt i, hvordan samfundet påvirker mennesket og omvendt.  Vi kombinerer sproglig og kulturel viden med indsigt i de bagvedliggende psykologiske mekanismer, der er på spil, når mennesker og kulturer mødes.

Ved tilmelding fremsættes ønske om et af følgende kunstneriske fag: mediefag, billedkunst, musik eller drama.

Hvis 2.fremmedsprog er valgt som begynderfremmedsprog, skal du vælge ét valgfag blandt følgende: Matematik på B-niveau eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Hvis 2.fremmedsprog er valgt som fortsætterfremmedsprog, skal du vælge to valgfag blandt følgende:
a)    2.fremmedsprog eller Samfundsfag på A-niveau (så skal det andet valgfag være Matematik på B-niveau)
b)    Matematik eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau

Eksempler på emner:
Hvordan skabes identitet og eksistens på tværs af kulturer?
Hvad er konsekvenserne af omsorgssvigt for den enkelte og for samfundet?
Hvordan skabes magtstrukturer på et individuelt og på et samfundsmæssigt plan?