Menu

Den samfundsvidenskabelige studieretning

 Samfundsfag på A-niveau, Engelsk på A-niveau og Matematik på B-niveau.

 

Den tredje studieretning med samfundsfag har en fagkombination, der muliggør en bred vifte af projekter, der til sammen vil skabe en udvidet forståelsesramme for, hvorledes samfundets udfordringer nationalt og globalt set påvirker individet.

Formålet er desuden at give dig mulighed for at tilegne dig kommunikative og interkulturelle kompetencer via arbejdet med et internationalt hovedsprog på højeste gymnasiale niveau (engelsk).

Endvidere vil matematik som studieretningsfag på B-niveau bidrage til en forståelsesramme, der til sammen spænder over tre fakulteter (samfundsvidenskab, humaniora og naturvidenskab) og derved give dig mulighed for en høj grad af selvstændighed i analyseformer i forbindelse med diverse projekter.

Ved tilmelding fremsættes ønske om et af følgende kunstneriske fag: mediefag, billedkunst, musik eller drama.

Hvis 2.fremmedsprog er valgt som begynderfremmedsprog, skal du vælge ét valgfag blandt følgende: Matematik på A-niveau, Idræt, Religion, det kunstneriske fag eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller et af de udbudte C-niveaufag.

Hvis 2.fremmedsprog er valgt som fortsætterfremmedsprog, skal du vælge to valgfag blandt følgende:
a)    2.fremmedsprog eller Matematik på A-niveau, Idræt, Religion, det kunstneriske fag eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller et af de udbudte C-niveaufag.
b)    2.fremmedsprog eller Matematik på A-niveau, Idræt, Religion, det kunstneriske fag eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Eksempler på emner og projekter:
  • Integration and Ethnicity – England som mulitikulturelt samfund
  • ”Second Life” – cyberfællesskaber, ungdomskultur og identitetsdannelse
  • Magt, magtfaktorer og magtudredning – demokrati og magt i Danmark i dag
  • OL 2012 – politiske og økonomiske interesser

Hvad giver studieretningen adgang til?

Ved at klikke herunder kommer du ind på “Adgangskortet” på Uddannelses guiden. Øverst til højre skal du vælge STX og derefter vælge alle fag og niveauer, som studieretningen indeholder. HUSK også at afkrydse de valgfag du har tænkt dig at vælge, herunder 2. fremmedsprog! Se ovenfor hvilke valgmuligheder du har på denne studieretning. Til venstre på siden kan du derefter se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til. Generelt er stx den ungdomsuddannelse, som giver adgang til de fleste uddannelser.