Menu

Den samfundsvidenskabelige studieretning

Engelsk på A-niveau, Samfundsfag på B-niveau og Mediefag på B-niveau.

På sa2 er der særligt fokus på, hvorledes mennesker udvikler og organiserer deres fælles virkelighed gennem formelle og uformelle regler, institutioner (herunder medier) og magtrelationer.

Sigtet med studieretningen er at give dig en sammenhængende og dybtgående forståelse af samfundets måde at fungere på – sociologisk, politisk og økonomisk. Dette kombineret med arbejdet med et internationalt hovedsprog på højeste gymnasiale niveau (engelsk) og mediefag giver dig den ideelle baggrund for at arbejde med samfundsvidenskabelige problemstillinger i et internationalt og globalt perspektiv.

De tre fag understøtter hinanden på fornem vis i rigtig mange projekter af især international karakter. Det har f.eks. været oplagt at fokusere på den amerikanske valgkamps kandidater, deres politik, deres retoriske evner og selviscenesættelse i medierne for at vurdere, hvorledes USA’s fremtid kan komme til at forme sig.

Det kunstneriske fag på denne studieretning er mediefag, som du fortsætter med som studieretningsfag på B-niveau.

Hvis 2.fremmedsprog er valgt som begynderfremmedsprog, skal du vælge to valgfag blandt følgende:
a)    Samfundsfag på A-niveau (så skal det andet valgfag være Matematik på B-niveau) eller Matematik, Idræt, Religion eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller et af de udbudte C-niveaufag.
b)    Matematik på B-niveau eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau

Hvis 2.fremmedsprog er valgt som fortsætterfremmedsprog, skal du vælge tre valgfag blandt følgende:
a)    2.fremmedsprog eller Samfundsfag på A-niveau(så skal det tredje valgfag være Matematik på B-niveau)
b)    Samfundsfag på A-niveau (så skal det tredje valgfag være Matematik på B-niveau) eller Matematik, Idræt, Religion eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller et af de udbudte C-niveaufag.
c)    Matematik på B-niveau eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau

Eksempler på emner og projekter:
  • Mediernes magt og indflydelse i Danmark og i det internationale samfund
  • Hvem har magten i Danmark? – hvem har den i USA?
  • Hvordan fungerer velfærdssamfundet og kan det overleve udfordringerne?

Hvad giver studieretningen adgang til?

Ved at klikke herunder kommer du ind på “Adgangskortet” på Uddannelses guiden. Øverst til højre skal du vælge STX og derefter vælge alle fag og niveauer, som studieretningen indeholder. HUSK også at afkrydse de valgfag du har tænkt dig at vælge, herunder 2. fremmedsprog! Se ovenfor hvilke valgmuligheder du har på denne studieretning. Til venstre på siden kan du derefter se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til. Generelt er stx den ungdomsuddannelse, som giver adgang til de fleste uddannelser.