Menu

Samfundsfaglig 1: Den samfundsvidenskabelige studieretning

 Samfundsfag på A-niveau, Mediefag på B-niveau og Matematik på B-niveau. 

 

Sigtet med denne studieretning er primært at give dig en sammenhængende og dybtgående forståelse af samfundets måde at fungere på – sociologisk, politisk og økonomisk. I denne sammenhæng spiller det tætte samarbejde med de to øvrige studieretningsfag en vigtig rolle.

Der samarbejdes med matematik for bl.a. at få indblik i metodiske overvejelser om f.eks. meningsundersøgelser og andre analyseredskaber til at kunne overskue store datamængder og dernæst analysere dem i den rette sammenhæng. Vi samarbejder også med mediefag for bl.a. at kunne analysere, hvilke mekanismer, der gør sig gældende i moderne politisk kommunikation samt for at kunne overskue store nyhedsstrømme, der senere skal bearbejdes og sættes ind i en forståelsesramme. Studieretningen giver dig desuden en forståelse af internationale (EU) og globale forhold samt diskussioner om Danmarks rolle i disse sammenhænge.

Det kunstneriske fag på denne studieretning er mediefag, som du fortsætter med som studieretningsfag.

Hvis 2.fremmedsprog er valgt som begynderfremmedsprog, skal du vælge ét valgfag blandt følgende: Matematik eller Engelsk på A-niveau.

Hvis 2.fremmedsprog er valgt som fortsætterfremmedsprog, skal du vælge to valgfag blandt følgende:
a) 2.fremmedsprog, Engelsk eller Matematik på A-niveau
b) Engelsk, Matematik på A-niveau eller Idræt, Religion eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Eksempler på emner og projekter:
  • Demokrati og medier – mediernes magt og indflydelse
  • Ungdomskultur og identitetsdannelse i det senmoderne samfund
  • Politisk og kulturel globalisering

Hvad giver studieretningen adgang til?

Ved at klikke herunder kommer du ind på “Adgangskortet” på Uddannelses guiden. Øverst til højre skal du vælge STX og derefter vælge alle fag og niveauer, som studieretningen indeholder. HUSK også at afkrydse de valgfag du har tænkt dig at vælge, herunder 2. fremmedsprog! Se ovenfor hvilke valgmuligheder du har på denne studieretning. Til venstre på siden kan du derefter se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til. Generelt er stx den ungdomsuddannelse, som giver adgang til de fleste uddannelser.