Menu
Biologi

Biologi

Biologi   Tilbage til oversigten Biologi er et naturvidenskabeligt fag, her får du viden om hvordan kroppen fungere, vi måler for eksempel blodtryk, laver kostanalyser og undersøger vores egne gener. Vi laver grundige undersøgelser af søen ved skolen og Odense Å,...
Bioteknologi

Bioteknologi

Bioteknologi Tilbage til oversigten Bioteknologi handler om anvendelse af levende organismer og/eller deres produkter indenfor eksempelvis industri, sundhed og forskning. Faget indeholder de fleste elementer fra den klassiske biologi, men kombineres også med den...
Fysik

Fysik

Fysik Tilbage til oversigten I faget fysik forsøger man at beskrive og forklare de grundlæggende naturlove, som styrer alt, hvad der omgiver os. Det gælder naturen, og det gælder forskellige tekniske frembringelser. Derudover knyttes fysikken i nogle tilfælde til...
IT-teknologi

IT-teknologi

IT-teknologi   Tilbage til oversigten Præsentation af faget på hjemmesiden: INFORMATIONSTEKNOLOGI Vi lever i en verden, der er omgivet af både hardware og software, som vi skal interagere med, og som registrerer vores færden. Lige fra vi står op, ser vi på...
Kemi

Kemi

Kemi   Tilbage til oversigten Kemi er et almendannende fag. Kemi er også et eksperimentelt fag, hvor man lærer det håndværk, som skal mestres for at kunne begå sig i et laboratorium. Vi har fokus på, hvordan kemien forekommer i dagligdagen, miljøet og anvendes...