Menu
Billedkunst

Billedkunst

Billedkunst   Tilbage til oversigten Billedkunst udbydes på Mulerne, både på C-niveau og B-niveau. Man kan vælge det på C-niveau i 1g/1hf. og på B-niveau i 2g-3g/2hf. Desuden kan man vælge det som valgfag i 3g/2hf på C-niveau, hvis man ikke har haft det på...
Biologi

Biologi

Biologi   Tilbage til oversigten Biologi er et naturvidenskabeligt fag, her får du viden om hvordan kroppen fungere, vi måler for eksempel blodtryk, laver kostanalyser og undersøger vores egne gener. Vi laver grundige undersøgelser af søen ved skolen og Odense Å,...
Engelsk

Engelsk

Engelsk   Tilbage til oversigten Engelsk er den nutidige bærer af global kultur, videnskab, uddannelse og kommunikation på alle planer. Engelsksproget kultur spænder fra det mest moderne, hippe og unge til det klassiske og evigt gyldige. Engelsk er det sprog, som...
Fransk

Fransk

Fransk   Tilbage til oversigten Fransk tales som modersmål af ca. 70 mio. mennesker over hele verden, og i mange af de tidligere franske besiddelser i Afrika bruges fransk som officielt sprog. I EU-sammenhænge er fransk det mest efterspurgte sprog efter engelsk....
Fysik

Fysik

Fysik Tilbage til oversigten I faget fysik forsøger man at beskrive og forklare de grundlæggende naturlove, som styrer alt, hvad der omgiver os. Det gælder naturen, og det gælder forskellige tekniske frembringelser. Derudover knyttes fysikken i nogle tilfælde til...