Menu

Retorik er et fag, du kan bruge hver dag og i alle sammenhænge! Når du skal lave oplæg til timerne, når du skal til eksamen, når du skriver opgaver, når du diskuterer med dine forældre eller venner, når du læser avis, når du skal skrive ansøgninger, og når du skal holde den allerbedste tale til én du holder af.

Retorik handler nemlig om kommunikation – om at kommunikere overbevisende.

Retorik har sine rødder i det antikke Grækenlands direkte demokrati, hvor borgerne selv skulle fremlægge deres forslag på folkeforsamlingen eller forsvare sig i retssager. Sådan er det ikke i dag i det moderne repræsentative demokrati, hvor vi vælger politikere til at repræsentere os. Og hvor vi i retssager har advokater til at tage sig af snørklede love. Både politikere og advokater lærer i dag retorik, men det gør mange andre også – og alle har glæde af det.

I retorik beskæftiger vi os med tre aspekter af kommunikation:
– Mundtlig formidling
– Skriftlig formidling
– Analyse af formidling

Som udgangspunkt skal vi se på Aristoteles’ og andres systematisering af retorik. Her møder vi selvfølgelig etos, logos, patos, men også de andre discipliner inden for retorikken, som udstikker retningslinjer for, hvordan man opbygger en tale eller en tekst på den mest hensigtsmæssige måde.

Og vi skal blive gode debattører, som kan argumentere overbevisende for en sag gennem øget bevidsthed om påstande, belæg, hjemler, gendrivelser, rygdækning, styrkemarkører og argumentationsfinter.

Vi skal selvfølgelig også blive gode til at se, hvordan andre forsøger at forføre os gennem deres kommunikation. Vi skal analysere politikernes sprog, analysere betydningsfulde taler, blogs, sociale medier, læserbreve, dokumentarfilm, klummer, hjemmesider, anmeldelser, kampagnemateriale, reklamer og mange andre tekst og taletyper! Tekstmaterialet rækker ind i de andre fag – og retorik er et oplagt fag til at samarbejde andre fag.

Med teorien i bagagen skal vi også selv producere tekster og holde taler for hinanden.

Du kan vælge retorik på C-niveau i 3.g.