Menu

Oldtidskundskab

 

Kend dig selv” er et eviggyldigt antikt udsagn. Kender du ikke dig selv og dine rødder, kan du ikke agere og forstå dig selv i forhold til din samtid. Oldtiden er nutidens vugge, som vi alle er præget af, og derfor er det livsvigtigt for os, at vi beskæftiger os med den. Vi analyserer derfor antikken og perspektiverer den til en nutidig kontekst.
Oldtidskundskab er et kulturfag, der beskæftiger sig med at beskrive livet og åndslivet i oldtidens Grækenland og Rom i deres mangfoldige aspekter. Vi ser nærmere på myter, sagn og naturopfattelser, filosofi, religionsopfattelse og morallære, drama, arkitektur og kunst.
Samtidig er fagets formål at drage paralleller til nutiden og at undersøge sammenhængen mellem oldtid og vor samtid. Med udgangspunkt i de antikke myter kigger vi blandt andet på vor tids brug af sagn, myter og religion til at forklare vor egen dagligdag og selvopfattelse. Vi læser uddrag af antikke filosoffer og inddrager moderne tænkere og politiske meningsdannere for at se, om moralske og politiske opfattelser er ændret væsentligt over de sidste 2.500 år. Vi læser antikke tragedier og komedier og sammenligner med blandt andre standupkomikere for at se, om deres rolle i samfundet er en, som vi har set før. Demokratiet opstod som bekendt i Athen i oldtidens Grækenland, og vi studerer de styreformer, som grækerne allerede 500 år før Kristi fødsel diskuterede for at finde frem til, om tyranni eller demokrati var den bedste styreform. Vi samler antikkens debat op, analyserer ideer og argumenter og sammenligner med dagens diskussioner om selvsamme emner.