Menu

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

 

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) er en del af gymnasiets grundforløb og ligger derfor altid i det første halve år af gymnasieuddannelsen. NV er ikke et fag i sig selv, men en introduktion til de naturvidenskabelige fag, deres metoder, fællestræk og deres forskelligheder.
I gymnasiet varetages naturvidenskab af fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi, og det er derfor også disse fire fag, der udgør NV. Fagene er fælles om at iagttage og beskrive den fysiske verden vi lever i, samt lave hypoteser og teorier om dens virkemåde.
Rigtigheden af disse hypoteser og teorier kan af- eller bekræftes via eksperimenter. At udtænke, afprøve og vurdere eksperimenter er derfor en stor del af undervisningen i NV.
Undervisningen er bygget op omkring temaer og alle klasser har to lærere i NV, som går til disse emner fra forskellige naturfaglige indfaldsvinkler. Derved vil eleverne se, hvordan fagene kan byde ind med hver sine metoder og felter af viden, og på den måde støtte hinanden.
Forløbet afsluttes med, at der skrives en NV-rapport hvor et eller flere af de udførte eksperimenter inddrages. NV-rapporten diskuteres med de to lærere ved en kort samtale på ca. 10 min., og der gives herefter en karakter for hele forløbet.