Menu

Matematik

 

Hvad er matematik?
Du tænker sikkert nu på ”noget med tal”, og selvom der er mange tal i matematik, så er matematik også meget andet end blot tal. Mange steder i din hverdag spiller matematik en rolle.

Når du ser på din mobil, når du bruger din computer, når der benyttes netbank, når man er på internettet, når der skal fordeles mandater efter valg, spiller matematik en stor rolle. Matematik er en vigtig faktor i vores moderne samfund, lige fra det helt basale niveau til det mest avancerede forskningsniveau.

Så vi kan roligt konstatere, at uden matematik vil verden ikke se ud, som den gør. Matematik er altså meget mere end blot tal.

I matematik skal der tænkes logisk og abstrakt, og du kommer til at beskæftige dig med logisk argumentation, som beskriver og forklarer, hvorfor matematiske sammenhænge er, som de er.

Den praktiske anvendelse af matematikken kommer i spil mange steder i undervisningen. Dette kan være i forbindelse med et projektforløb, som f.eks. at konstruere det bedst mulige popcornbæger til en biograf. Her skal man ud fra en matematisk teori arbejde med et praktisk problem og hermed få et indblik i anvendelsen af matematikken i den virkelige verden. Matematikkens anvendelse kommer også til udtryk gennem samarbejde med andre fag i gymnasiets fagrække.

Matematik afsluttes på C-niveau efter 1. hf og for nogle studieretninger efter 1.g.

Hvis du vælger en studieretning, hvor matematik indgår på B- eller A-niveau, eller hvis du vælger at fortsætte med matematik som et valgfag uden for din studieretning, udbygges din matematiske viden, og teoridelen med matematikkens opbygning bliver mere omfattende.

På hf findes matematik på B-niveau som valgfag.

Eksamen i matematik kan være skriftlig og mundtlig. I hf skal man til eksamen i alle fag. På stx kan man komme til eksamen ved en skriftlig form, hvor man på tid skal løse nogle opgaver, eller ved en mundtlig form, hvor man skal redegøre og argumentere for matematiske sammenhænge. Eksamen i C-niveau på stx findes kun i den mundtlige udgave.

På alle tre niveauer anvender vi matematikprogrammet TI-Nspire som teknisk hjælpemiddel. Licens til dette program, som skal installeres på din computer, udleveres gratis af skolen. Programmet bruges både i undervisningen og til skriftlige afleveringer.

Vidste du for øvrigt, at ordet matematik kommer fra det oldgræske ord mathematikos, som betyder ”glad for at lære”