Menu

Her kan du læse om de tre forskellige steder, hvor idræt indgår.

Idræt på C-niveau. Obligatorisk for alle elever

I gymnasiet har alle elever idræt på C-niveau i alle tre år. Omfanget er 2 lektioner om ugen, og her er vi meget praktisk orienterede. Det betyder, at vi stifter bekendtskab og får erfaringer med mange idrætsgrene. Gymnastik, volleyball og beachvolley, dans, badminton, crossfit, strandhåndbold, ultimate, atletik, fodbold, grundtræning, softball, løb, parkour, basketball og klatring er blot nogle af mulighederne. I 3g skal du desuden stifte bekendtskab med Træningsprojektet, hvor du selv i en periode arbejder med din kondition – typisk løb.

Idræt på B-niveau. Et valgfag i 3g/2HF

Der er mulighed for at vælge idræt på B-niveau i 3g/2HF. Her kommer du på hold sammen med elever fra andre klasser, som har samme interesse som dig: idræt. På B-niveauet arbejder vi mere specifikt med idrætsgrene, som holdet er med til at vælge i starten af skoleåret. Vi kigger lidt dybere på disciplinerne – både teoretisk og praktisk og får dermed et bredere billede af idrætsbegrebet. Ligeledes har vi rene teoritimer, hvor vi indarbejder anatomi, fysiologi, sociologi og idrætshistorie i forhold til de idrætsgrene, vi beskæftiger os med i praktiktimerne.

Omfanget er 5 lektioner om ugen i 3g/2HF – ud over dem, som du har i idræt på C-niveau (gælder kun STX). Timerne er typisk fordelt på 3 praktiktimer og 2 teoritimer.

Idræt i studieretningen – B-niveau

Den tredje mulighed for idræt i undervisningen er at vælge idræt som en del af din studieretning. På Mulernes Legatskole kan du vælge idræt B sammen med biologi A og matematik B.

Idræt i studieretningen betyder, at du allerede fra starten af din gymnasietid beskæftiger dig dybere med idræt end de andre klasser, som har faget på C-niveau. Indholdet er, som i valgfaget, mere fokuseret på enkelte discipliner og sammenhørende teori, som vi arbejder dybere med.

Omfanget er det samme som valgfaget – blot er timerne her delt ud over 2.g og 3.g, så du har 2-3 lektioner idræt mere om ugen i begge år – og du vil derfor over to år kunne arbejde fokuseret og sammenhængende med en fordybelse i idrætsfaget.

Udover ovennævnte muligheder tilbyder vi frisport i forskellige idrætsgrene, og vi afholder årligt idrætsdag for alle skolens elever i september.