Menu

Hvordan bliver jeg lykkelig? Har vi en fri vilje? Hvad er retfærdighed? Findes der en rigtig måde at leve på? Hvad er det gode samfund? Hvordan får vi sikker viden?

Det kunne være fem overskrifter på emner i faget filosofi. Det er helt sikkert spørgsmål, du har tænkt over før, men du er garanteret ikke nået frem til et godt svar på et eneste af dem! I filosofi får du til gengæld mulighed for at læse gamle og moderne filosoffers overvejelser over fx disse fem spørgsmål. Men det kunne også sagtens være helt andre spørgsmål.

Måske kender du navnene på nogle berømte filosoffer som Platon, Sokrates eller Kierkegaard? Du vil i hvert fald komme til at læse tekster af disse filosoffer og/eller andre af samme kaliber.

Som alle filosoffer lægger de stor vægt på at argumentere meget omhyggeligt og systematisk. Og det er netop filosofiens væsen: at tænke systematisk og omhyggeligt over spørgsmål, som man ikke kan undgå at forholde sig til som menneske. Du skal derfor være indstillet på at læse tekster, der kræver koncentration og udholdenhed.

Filosofi læses som valgfag i 3.g og 2.HF (C-niveau) på Mulernes Legatskole.

Eksamen er en mundtlig samtale om en tidligere læst tekst som varer ca. 24 min. Man har 48 min til at forberede sig på teksten, dvs. på at forberede en præsentation og diskussion af de filosofiske problemer i teksten.