Menu

Engelsk er den nutidige bærer af global kultur, videnskab, uddannelse og kommunikation på alle planer.

Engelsksproget kultur spænder fra det mest moderne, hippe og unge til det klassiske og evigt gyldige.

Engelsk er det sprog, som brugtes og bruges af William Shakespeare, Jane Austen, Barack Obama, Martin Luther King, af George Clooney, Robbie Williams, Eminem og Pharell Williams.

Engelsk er det moderne menneskes daglige sprog på nettet og i medierne, og derfor et sprog, som de fleste føler sig hjemme i – men samtidig et sprog, der hele tiden udfordrer og kræver, at man forbedrer sin kompetence.

Engelsk er hele tiden nøglen til store oplevelser, såvel fra fortid som nutid.

På stx er engelsk obligatorisk på mindst b-niveau. Dette afsluttes efter 2.g med både en mundtlig eller en skriftlig eksamen. Mange studieretninger indeholder engelsk på a-niveau, der afsluttes efter 3. g. Det er desuden muligt at opgradere b-niveau til a-niveau i 3.g

På hf er engelsk obligatorisk i på b-niveau. Det er muligt at opgradere hf b-niveau til stx a-niveau i løbet af 2. hf

Engelskgruppen har planlagt en tur til Manchester og Liverpool for at undersøge disse spændende byer som mulige studierejsemål. Turen skal desuden munde ud i undervisningsforløb knyttet til engelskfagets hovedområder: Samfund (industrielle revolution, 60’erne, fodboldkulturen), sprog (dialekt, sociolekt, skolebesøg, samt litteratur (industrielle revolution, England som klassesamfund, Mersey Beat/Liverpool musik, Beatles).