Menu

Teaterture og gode fælles oplevelser både på skolen og i det professionelle teatermiljø. Vil du være med til at spille teater for de lokale skoler eller lave en teatercafé for familie og venner?

I dramatimerne på Mulernes Legatskole lærer du at arbejde med dig selv og måske overskride dine egne grænser for, hvad du kan præstere. Vi arbejder med improvisation og rollespil, som er med til at styrke dine personlige og sociale kompetencer. Du lærer at tage udgangspunkt i kroppens forskellige signaler og udtryk, så du senere kan bruge denne viden i dine og dine holdkammeraters forskellige teateropsætninger.

Foruden kroppens forskellige virkemidler via stemmen, følelser og intellekt kommer du til at arbejde med teatralske virkemidler som fx produktion af lydfiler, lys og scenebagtæpper samt sminke, rekvisitter og kostumer. Du lærer, hvordan du lever dig ind i din rolle, og vi har ofte besøg af professionelle skuespillere, der kan inspirere dig i dit arbejde med teatermediet.

I dramatimerne får du også en indføring i de mest kendte perioder i teaterhistorien, så du er klædt på til at komme med på vore teaterbesøg. Her snakker vi med skuespillere og instruktører, inden vi ser aftenens forestilling.

På Mulernes Legatskole kan du vælge dramatik på B – og C – niveau både på STX og hf. B- niveau kræver, at du har haft dramatik på C-niveau.

Alle elever på ML kan desuden deltage i det eksperimenterede teaterlaboratorium TeaterLab – klik og læs mere!

Eksamen:

B-niveau

Prøven, der tager 45 min. per elev, består dels af en præsentation af et af de to større projekter, dels af en individuel mundtlig prøve med 30 minutters forberedelsestid.

C-niveau

En mundtlig prøve, som består af to dele. Den varer 30 minutter per eksaminand. Den første praktiske del er en prøve i evnen til at udvikle og realisere en idé, der munder ud i det afsluttende projekt. Efter fremførelsen af den lille forestilling føres en samtale om arbejdet med projektet.

Den anden del er en individuel mundtlig prøve uden forberedelsestid, hvor eleven inddrager sin portfolio og andre dele af fagets kernestof.

Links: