Menu
Biologi er et naturvidenskabeligt fag, her får du viden om hvordan kroppen fungere, vi måler for eksempel blodtryk, laver kostanalyser og undersøger vores egne gener. Vi laver grundige undersøgelser af søen ved skolen og Odense Å, laver ekskursion til Kertinge Nor og Odense Fjord eller vi kan finde på at vade til Æbelø.
Vi har samarbejde med Odense Universitet og Det Maritime Hus i Kerteminde hvor vi eksempelvis kan undersøge dykkende marsvins fysiologi, eller havets ressourcer. Vi gør ofte brug af Odense Zoo i forbindelse med evolutionsdelen
Også moderne bioteknologi er en del af biologien, her kan du for eksempel undersøge hvor tæt du er beslægtet med Neandertalere eller du kan flytte gener fra en vandmand til en bakterie.
Biologi er et eksperimentelt fag, så vi laver masser af forsøg
Der undervises på A, B og C-niveau. Biologi kan inddeles i emnerne fysiologi, genetik, biokemi, mikrobiologi og økologi og vi kommer igennem det hele på alle niveauer, men selvfølgelig med forskellig faglig dybde.
På C-niveau får du grundlægende viden om kroppen og den natur der omgiver os. På A og B niveau uddybes denne viden.
På A-niveau går vi især i dybden med kroppens fysiologi, idet studieretning med biologi A er i kombination med idræt B.
Biologi B er et valgfag, medens biologi C og A ligger fast i studieretningen. På HF er er biologi C en del af den naturvidenskabelig faggruppe på 1. HF. Det er muligt at vælge biologi på B-niveau på 2.HF.
Biologi C og B afsluttes med en mundtlig eksamen. Biologi A afsluttes med både en mundtlig og skriftlig eksamen.
Biologisk viden er relevant på alle sundhedsvidenskabelige uddannelser, som læge, kiropraktor, sygeplejerske, diætist, ergoterapeut og lignende