Menu

Billedkunst

 

Billedkunst udbydes på Mulerne, både på C-niveau og B-niveau. Man kan vælge det på C-niveau i 1g/1hf. og på B-niveau i 2g-3g/2hf. Desuden kan man vælge det som valgfag i 3g/2hf på C-niveau, hvis man ikke har haft det på C-niveau i 1g/1hf.
Billedkunstfaget indeholder både kunsthistorie, forskellige kunstanalyse og praktisk arbejde med de forskellige teoretiske aspekter. Kernestoffet omfatter både tegning, maleri, digitale medier, skulptur, installation og arkitektur. Undervisningens fornemme opave er at binde teori og praktik sammen, så man alt i alt opnår en god billedforståelse/kunsttilegnelse.
Rent konkret foregår det ved, at man har sin personlige portfolio, både i form af en mappe med alle sktiser og arbejder i og en på computeren, hvor man indsamler de billeder man finder af relevans for faget og sig selv.
Desuden tilbyder vi på Mulernes Legatskole fri billedkunst. Her er der dømt fri leg og kreativt spillerum for alle, uanset forudsætninger.

UNDERVISNING & ELEVARBEJDER
Det kan være:

  • et forløb om ekspressionisme med powerpointshow og efterfølgende malerøvelser.
  • et forløb med titlen farver, hvor vi arbejder med popart og Kubisme og forskellige farveøvelser.
  • Praktisk arbejde med Billedbehandlingsprogrammer/ billedmanipulationer.

KROP OG CROQUIS – MENNESKEKROPPEN (TEGNING OG SKULPTUR)
Forløbet inkluderer praktisk og teoretisk arbejde med menneskekroppens fremstilling i kunsthistorien fra antikken til nu. Der arbejdes praktisk især med croquistegning og croquismodellering.
Croquisteknikken indebærer et hurtigt, skitsepræget helhedsindtryk af kroppen, men en nedtoning af alle detaljer. Der arbejdes hurtigt ud fra en ‘live’ model, der typisk holder en bestemt positur i 2-5 minutter pr. tegning. Modeltegning, som vi bruger mere tid på, er stillinger på 10-20 min.
Forløbet afsluttes ofte med et powerpoint foredrag om renæssancen, hvor man kan se hvordan de gamle mestre gjorde.

Elever på Brandts
Hvert år kommer hvert billedkunsthold på ekskursion til Brandts kunstudstillinger enten på Brandts Torv, eller på jernbanegade 13. Her stifter vi bekendtskab med såvel nutidskunsten, som kunsthistorien.

Projekt
Hvert år afsluttes med et praktisk projekt, hvor man arbejder individuelt med et selvvalgt, eller lærervalgt tema. Det drejer sig her om at forsøge selv at tænke kreativt og fremstille noget kunst.
Her er skabelsen i højsædet og man har mere frit spillerum.