Menu

Almen sprogforståelse (AP)

 

Almen sprogforståelse bliver i daglig tale forkortet til AP.
AP er en del af grundforløbet i 1.g og har til formål at give alle elever et fælles grundlag i det sproglige samt at styrke og forbedre sproglige analysefærdigheder sproglig bevidsthed både i dansk og fremmedsprog.
I AP arbejdes der med blandt andet grammatik, sproghistorie, sociolingvistik, læringsstrategier og stilistik. Efter grundforløbet arbejdes der videre med dem i dansk og sprogfagene.
Undervisningen i AP varetages af en latinlærer og af en lærer i almendelen. Hele forløbet starter med en screening i grammatiske færdigheder så som ordklasser og sætningsanalyse, og der vil undervejs i forløbet blive testet både i latindelen og i den almene del. Forløbet afsluttes med en test i de gennemgåede emner, og der gives en samlet karakter.