Menu

I faget fysik forsøger man at beskrive og forklare de grundlæggende naturlove, som styrer alt, hvad der omgiver os. Det gælder naturen, og det gælder forskellige tekniske frembringelser. Derudover knyttes fysikken i nogle tilfælde til samfundsudviklingen, f.eks. i forbindelse med bæredygtig udvikling.
De store opdagelser, der er gjort inden for fysikken, skyldes I høj grad brugen af den naturvidenskabelige metode, der bygger på en vekselvirkning mellem teori og eksperimenter. Det præger undervisningen, hvor der også hele tiden veksles mellem teorier og eksperimenter.

Fysik kan læses på alle 3 niveauer (A, B og C), og alle elever på Mulernes Legatskole har som minimum fysik på C-niveau, hvor eksamen er en mundtlig, 24 min. prøve med både elevoplæg og faglig samtale. Forberedelsestiden er 24 timer.

På B-niveau og især A-niveau bliver matematikken i fysikken meget tydelig, og teorien bliver bl.a. bearbejdet gennem opgaveløsning. Eksamen på B- og A-niveau består både af en eksperimentel del og en mundtlig del. Den eksperimentelle del varer 1½ time på B-niveau og 2 timer på A-niveau. Den mundtlige del varer 24 min og der gives 24 minutters forberedelse til denne del. Derudover er der skriftlig 5-timers eksamen på A-niveau.

De mest almindelige temaer i fysikundervisningen er

  • Fysikkens beskrivelse af universet (C, B, A)
  • Bølgefænomener, f.eks. lyd og lys (C, B, A)
  • Energiformer og deres anvendelse (C, B, A)
  • Elektricitet (B, A)
  • Mekanik, kraft, tryk og bevægelse (B, A)
  • Atomfysik, herunder radioaktivitet (B, A)
  • Elementarpartikelfysik (A)
  • Magnetfelter (A)

Fysik i 21. århundrede. Undervisningsministeriet giver besked om, hvilket emne det drejer sig om hvert år før 3.g skolestart. (A)
Hvis du ønsker at tage en videregående uddannelse inden for naturvidenskab eller sundhedsvidenskab, kræver det som regel, at du har fysik på mindst B-niveau. Det gælder f.eks., hvis du vil være læge, tandlæge, dyrlæge eller farmaceut.