Menu

Fransk tales som modersmål af ca. 70 mio. mennesker over hele verden, og i mange af de tidligere franske besiddelser i Afrika bruges fransk som officielt sprog. I EU-sammenhænge er fransk det mest efterspurgte sprog efter engelsk.

Fransk sprog og kultur har præget europæisk tankegang og værdisæt siden oplysningstiden og revolutionen i 1700-tallet, og vi møder dagligt det franske islæt i mad, mode og motorkøretøjer.

På Mulernes Legatskole tilbyder vi dig fransk som begyndersprog eller som fortsættersprog. Begyndersprog afsluttes efter 3 år på A-niveau. Fortsættersprog afsluttes enten på B-niveau efter 2.g eller på A-niveau efter 3.g. På A-niveau afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig eksamen. På B-niveau afsluttes med mundtlig eksamen.

I 2.g tager vi på sprogrejse til Frankrig – som regel Paris – for at afprøve de sproglige færdigheder i praksis og se nærmere på forskellige sider af landets historie, natur og kultur, samt opleve det moderne storbyliv med caféer, shopping, udstillinger og museumsbesøg.

Vi arbejder med alle slags tekster i undervisningen: Romaner, noveller, film, sange og musik, billeder, avistekster – både i historiske og aktuelle sammenhænge, og vi inddrager også elektroniske kommunikationsmidler og arbejdsredskaber som f.eks. Facebook, virtuel grammatik, googledoc og andre digitale platforme.

De temaer, vi tager op, kan f.eks. være Det multikulturelle Frankrig, Frankrig under verdenskrigene, Frankofoni (fransksprogede områder uden for Frankrig), Kærlighed, Børn og voksne, De hjemløse i Paris.

Sideløbende med den øvrige undervisning indøver vi de grammatiske færdigheder, som er nødvendige på det givne niveau, og vi tilbyder dig hjælp til de skriftlige arbejder fra en af vores dygtige studiepiloter i lektiecafeen.

Målet med undervisningen er, at du – på begge niveauer – skal kunne præsentere en tekst og føre en nogenlunde flydende samtale på fransk om almindelige emner, samt – på A-niveau – kunne formulere og formidle det væsentligste indhold af en tekst og en problemstilling på skrift.

Links:

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag/Fag-paa-stx/Fransk-stx

http://www.emu.dk/soegning/Fransk%20stx