Menu

Den naturvidenskabelige faggruppe (NF)

 

Hvad er NF?
NF er et Hf fag som indbefatter biologi, geografi og kemi på c niveau. Men NF er mere end blot de enkelte fag. Det er en bred indføring i naturvidenskabelig teori og arbejdsmetode.
Projekter:
Undervisningen i NF er opbygget omkring projekter. Hvert projekt tager udgangspunkt i et emne som bliver belyst gennem de tre fags tilgange. Projektet afsluttes med en større fællesfaglig opgave.
Eksempel på projekt:
Energi:
Biologi: Hvordan bliver energi anvendt i kroppen?
Geografi: Hvorfra kommer samfundets energiressourcer?
Kemi: Hvordan kan vi udvinde energi fra carbonhydrider?

Udflugter:
Undervisningen foregår ikke kun på skolen. Af og til bevæger NF sig på udflugt.
Eksempler på udflugter:
Besøg i Odense Zoo
Besøg på Odense vandværk
Feltarbejde ved Stavis å
Besøg på Fynsværket

Forsøg og feltarbejde
De konkrete metoder er typisk forbundne med det praktiske arbejde i laboratoriet eller i felten. Det er her kursisterne lærer at titrere eller at måle jordens gennemtrængelighed.
Eksempler på laboratorieundersøgelser og feltarbejder:
Biologi: Dissekering af et hjerte
Geografi: Måling af vandføring i en å
Kemi: Rensning af spildevand

Rapporter
På baggrund af disse konkrete undersøgelser laver kursisterne rapporter. De skal opbygges efter den hypotetisk-deduktive metode. Dvs. kursisterne opstiller en hypotese, som de gennem et forsøg undersøger. Nogle gange bekræftes hypotesen andre gange forkastes den.

Eksamen
Eksamen i NF er todelt. Dels skal kursisterne op i et af de forsøg de har lavet i løbet af året. Derudover skal de forsvare en opgave, som de har lavet over et af de projekter, som de har arbejdet med i løbet af året. Eksamen varer 40 minutter. Der er 40 minutters forberedelsestid.