Menu

Bioteknologi

Bioteknologi handler om anvendelse af levende organismer og/eller deres produkter indenfor eksempelvis industri, sundhed og forskning. Faget indeholder de fleste elementer fra den klassiske biologi, men kombineres også med den kemiske baggrund og teknologiske metoder.

Undervisningen er tematisk opbygget og varetages typisk af en lærer, der har begge fag biologi og kemi.

Bioteknologi er både et teoretisk og praktisk orienteret fag. I det praktiske arbejde indgår eksperimenter, feltundersøgelser og virksomhedsbesøg. Og faget er altid aktuelt i forhold til medierne og omverdenen.

Eksempler på tematiske forløb er:

  • Livets byggesten (atomer, molekyler og celler)
  • Sundhed og sygdom (menneskets fysiologi, herunder nerver, hormoner og immunforsvaret)
  • Moderne genteknologi (DNA-analyser, kloning, gensplejsning og stamceller)
  • Medicin og rusmidler (hvordan virker de ?)
  • Bioteknologi i industrien (ølbrygning, insulin og enzymer)
  • Giftstoffer i miljøet (økotoksikologi og hormonforstyrrende stoffer)

Bioteknologi er et studieretningsfag, som kun findes på A-niveau. Det kan altså ikke vælges som valgfag.

I studieretningen er det bundet til Matematik A og Fysik B. Det betyder, at studieretningen er adgangsgivende til stort set alle videregående uddannelser.