Menu

Elite generelt og Team Danmark på Mulernes Legatskole

Hvis du er eliteidrætsudøver og sportsligt godkendt af Team Danmark, har du mulighed for at gennemføre dit gymnasieforløb efter særlige regler, som fx at strække STX-uddannelsen over fire år eller HF-uddannelsen over tre år. Dette gælder også, hvis du er optaget på Musikalsk Grundkursus eller Teater Grundkursus. Desuden tilrettelægger ML individuelle forløb for eliteelever generelt.

ML er uddannelsespartner med Odense Elite College. Læs mere her!

At være godkendt af Team Danmark indebærer, at man kan få godskrevet sit fravær i forbindelse med arrangementer med ens forbund, og at man har mulighed for at få supplerende undervisning, når man har været væk. Man kan når som helst i studietiden beslutte, hvorvidt man ønsker at gennemføre sit gymnasieforløb på tre eller fire år. De fleste vælger på ML at gennemføre uddannelsen på den normalt normerede tid i samarbejde med skolens elitekoordinator vicerektor Ulla Haue-Pedersen.

Ulla Haue-Pedersen

Ulla Haue-Pedersen

Vicerektor & Team Danmark koordinator