Menu

Udvalg og hverv 2017/2018

PR-formand
JF
Strategiudvalg 1: HF efter reformen
Formand:

CB

Øvrige medlemmer:

JL, DM

Strategiudvalg 2: Tværfagligt samarbejde efter reformen (progressionsplan).
Formand:
Ni
Øvrige medlemmer:

MR, Oh

Koordinator for Studiecafeen:
 La
Kunstudvalg:
DL, HT, SD
Introudvalg:
JL, PV, BE
Årsfestudv:
HK, HL
Festudv:
HL, JL, BK, PN, HM, DM
Filmklubben:
Pe
Forældreforeningen:
DL og LS
Kantineudv:
Pe
Gavekasse:
CN
Elevdemokratikoordinator: EP
Kaffekassen:

 

JB

 

Loading...