Menu

Udvalg og hverv 2019-20

PR-formand
JF
Strategiudvalg 1: Kommunikation på ML
Formand:

MM

Øvrige medlemmer:

BE, DM

Strategiudvalg 2: Tværfagligt samarbejde efter reformen (progressionsplan).
Formand:
Ni
Øvrige medlemmer:

MR, Oh

Koordinator for Studiecafeen:
 La
Kunstudvalg:
DL, MM, DM, Pe
Introudvalg:
PV, BE
Årsfest og fest for tidligere elever:
HK, JF, HL
Vagt ved elevfester:
HL, JF, JL, BK, PN, HM, DM, CC

Kontakt til kantinen (del af PR-formands opgaver)

JF

Forældreforeningen:
DL og LS

Kaffekassen:

RP

Gavekasse:
Ni
Elevdemokratikoordinator: EP