Menu

Pædagogikumuddannelsen på Mulernes Legatskole

Pædagogikum på Mulernes Legatskole er tilrettelagt med vægt på personlig professionalisme, hvilket vil sige, at du i et pædagogikumforløb hos os vil møde professionelle kursusledere og vejledere – samtidig med at du vil indgå i en gruppe af yngre lærere, som du kan udveksle erfaringer med om det at være ny gymnasielærer på godt og ondt.

Hvad er pædagogikum?

Når du bliver ansat som lærer i gymnasiet, skal du gennemføre en uddannelse i praktisk undervisningsfærdighed og teoretisk pædagogik. Uddannelsen varer typisk et år, hvor du på lige fod med andre lærere har ansvaret for undervisningen i klasser, som er dine egne, men samtidig vil du være tilknyttet andre erfarne læreres klasser. Disse erfarne kolleger vil fungere som dine vejledere i praktisk undervisningsfærdighed.
Ud over et antal vejledere vil du få tilknyttet en kursusleder, som har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af dit pædagogikumforløb. Desuden udnævner ministeriet en tilsynsførende med dine fag, som følger dit forløb via tre besøg og elektronisk via din portefølje. Ved besøgene overværer den tilsynsførende din undervisning og drøfter den sammen med dig, dine vejledere og din kursusleder. Uddannelsen afsluttes med, at den tilsynsførende og kursuslederen skriver en udtalelse.
Vi lægger stor vægt på refleksion i relation til egen praksis. Det betyder, at kandidaten sammen med sine vejledere og kursusleder finder frem til en række pædagogiske og didaktiske fokuspunkter, som udspringer af observation og diskussion af kandidatens praksis. Vi ser det som en fordel for alle, der er involveret i kandidatens uddannelsesforløb, at kandidaten beskriver sine refleksioner – dels i henhold til observationer i klasserne dels i henhold til sin egen undervisningspraksis. På den måde øges kvaliteten både i vejledningssituationen og i de ministerielle besøg.
Den teoretiske uddannelse omfatter en række kurser i almen pædagogik og fagdidaktik. Denne del af uddannelsen afsluttes med en centralt stillet teoretisk opgave, der typisk har et aktuelt pædagogisk og didaktisk problem som overordnet tema.

Hvordan er ansættelsesproceduren?

Stillingerne opslås på nettet i jobportalen gymnasiejob.dk og kan søges af færdiguddannede universitetskandidater med eller uden pædagogikum. Stillingerne opslås typisk i marts-april måned, og ansættelsessamtalerne vil foregå i maj og juni måned. Ansættelsesperioden er fra 1. august.
Yderligere information:
Links:
Yngre lærere fortæller om pædagogikum på Mulernes Legatskole:
Der er på Mulernes Legatskole stor interesser for at uddanne dygtige og kompetente kandidater, og derfor er der fra flere sider fokus på at byde kandidaterne velkommen, men endnu vigtigere en stor villighed til at hjælpe med spørgsmål og ligeså vigtigt at indlemme os i det sociale fællesskab. Der er også fokus på at høre kandidaterne og en vilje til at lære af kandidaterne, ‘de har jo fingeren på den pædagogiske puls’.
Det er selvfølgelig en stor mundfuld at skulle igennem endnu en uddannelse, når man har læst på universitetet i en lang årrække og føler sig færdiguddannet. Men pædagogikumuddannelsen giver mulighed for at skabe sig et godt fundament for den fremtidige “lærergerning”. Især synes jeg vekselvirkningen mellem teori og praktik har været frugtbar.
Mulernes Legatskole prioriterer pædagogikumuddannelsen højt. Det giver sig blandt andet udslag i, at vi kom “først til fadet” mht. at vælge klasser. Det gav os mulighed for at vælge de klasser, der kunne bidrage bedst til vores uddannelse.
Arbejdet med eleverne er afvekslende, fordi du som underviser skal henvende dig til mange forskellige personlighedstyper, der har forskellige evner og behov. Dette er meget spændende og samtidig også en stor udfordring.
Jeg har valgt at blive gymnasielærer, fordi jeg altid har vidst, jeg gerne ville undervise, og fordi jeg godt kan lide at arbejde med unge mennesker og med to fag, jeg brænder meget for. Og så er det også herligt at have nogle gode, fagligt dygtige kolleger, der brænder lige så meget for deres fag som en selv.
Jeg har været meget positivt overrasket over den måde, hvorpå skolens kursusledere og vejledere, men også kollegerne generelt, har interesseret sig for min pædagogikumuddannelse. Jeg har fået en yderst professionel respons fra mine vejledere og min kursusleder og har fået mange gode råd og hjælp til undervisningsmateriale fra mine andre kolleger.
At være i pædagogikum på Mulernes Legatskole betyder at være under uddannelse på en stor institution kendetegnet ved mangfoldighed både i lærerkollegiet og i elevgruppen. Eleverne kommer fra både by og (op-)land, og skolen har elever fra mange forskellige miljøer og af mange nationaliteter, hvilket er udfordrende, men det giver også mulighed for at skabe et spændende og nuanceret miljø. Skolens geografiske placering i Odense gør det muligt at benytte sig af de mange muligheder, der er i en større by, fx i form af teater, udstillinger og foredrag.
Mulernes Legatskole har et godt socialt netværk kollegerne imellem. Der bliver hygget og grinet meget, og vi holder nogle knaldgode fester!!!!