Menu

Forældreforeningens bestyrelse

Ved girobetaling over netbank +01 3150291
Mulernes Legatskoles Forældreforening.
Gillestedvej 11, 5240 Odense NØ.

Kasserer Eva Rask

Kasserer Eva Rask

Kasserer

Tlf.: 66 10 26 42
e-mail: er@mulerne-gym.dk
Lisa Schøsler Hansen

Lisa Schøsler Hansen

Best. medlem

Mor til Anna Schøsler Hansen 3.c
e-mail: lscha@odense.dk.
Kirsti Hogstad

Kirsti Hogstad

Best. Medlem

Lauge Møller Hogstad 2c
kirstihogstad@hotmail.com

 

Pierre Hintze

Best. Medlem Far til Noemi Hintze i 2c

Lektor Lone Schmidt

Lektor Lone Schmidt

Lærerrepræsent

ls@mulerne-gym.dk

Tlf: 28 90 47 07

Finn Monsen og Kjeld Andersen

Revisor

Lektor Dorte Lundgreen-Nielsen

Lektor Dorte Lundgreen-Nielsen

Lærerrepræsent

dl@mulerne-gym.dk
Tlf.: 66 17 28 74

Rektor Torben Jakobsen

Rektor Torben Jakobsen

Best. Medlem

Rektor

Mail: tj@mulerne-gym.dk