Menu

Rektors velkomst

Der går ca. 900 elever fordelt på 30 gymnasieklasser og 4 hf-klasser på Mulernes Legatskole, som er blandt de største i Danmark. Alene størrelsen betyder, at vi har et meget stort og alsidigt tilbud til eleverne, både hvad angår undervisningen og mulighederne for at bruge skolens moderne faciliteter efter skoletid. Skolen har en spændende historie med stiftelse i 1720, men har i mange år været kendt for moderne undervisningsforsøg og pædagogisk udvikling.

Der er særdeles gode cykelstier til skolen, fx den flot renoverede Kerteminde-sti fra centrum, og busser næsten lige til døren – se nærmere om vores beliggenhed her.

ML er godkendt Team Danmark skole og har hvert år dygtige eliteidrætselever og eliteelever indenfor andre områder, som fx musik. Kontakt til Team Danmark og eliteidrætselever generelt er vicerektor Ulla Haue-Pedersen.

Vi lægger stor vægt på elevindflydelse og aktiv demokratisk deltagelse. Det betyder, at eleverne har gode muligheder for at få indflydelse på dagligdagen på skolen – både til hverdag og fest! Et konkret eksempel på dette er formidling af nyheder og generel information via det såkaldte ”Muler Update”. Her bringes der billedfyldte reportager om livet på Mulernes Legatskole, skrevet af skolens egne elever. Det er et godt sted at begynde, hvis man vil have hurtigt information om, hvordan livet på skolen former sig. Her kan man fx se fotos fra vores nye foyer med særdeles gode opholds- og arbejdsmuligheder samt omtale af skolens nye fløj til naturvidenskab, som stod færdig i august 2012 i forbindelse med fejringen af vores 50 års jubilæum som gymnasium.

Vi har elektroniske tavler (Qomo) i alle lokaler og alle elever skal medbringe egen pc i stedet for ordbøger og regnemaskiner. Til gengæld betaler skolen elektroniske ordbøger og matematikprogram. Læs mere om it i undervisningen her. Vi har en pc-ordning for alle lærere, gode efteruddannelsesmuligheder, motionsrum, frugtordning, fleksibel skemalægning og i det hele taget en progressiv personalepolitik med plads til individuelle ønsker. Et særkende ved skemalægningen på skolen er, at eleverne har “timegaranti”, i det hver klasse har tilknyttet en skemakoordinator, som sørger for at alle planlagte timer afvikles og at eleverne har færrest mulige mellemtimer, samtidigt med at den enkelte lærer har stor frihed til at planlægge sit eget skema og disponere over egne frie perioder.

Mulerne i tal

Gymnasieklasser

HF Klasser

Elever

Ansatte