Menu

Odense Studentereksamen

 

Odense Studentereksamen (OS) er et samarbejde mellem de odenseanske gymnasier Sct. Knuds Gymnasium, Mulernes Legatskole, Odense Katedralskole og Tornbjerg Gymnasium. Sammenslutningen trådte aktivt i kraft ved starten af skoleåret 2015/2016.

OS ønsker at drage fordel af et samarbejde, hvor vejlednings- og brobygningsindsatsen forbedres. Desuden ønsker vi et samarbejde, hvor eleverne oplever aktiviteter og spændende, relevante tilbud på tværs af skolerne.

Stx står for studentereksamen og er en treårig gymnasial uddannelse. Uddannelsen er for dig, der ønsker alle døre åbne efter din eksamen. På stx får du nemlig en bred viden om mange forskellige fag, og uddannelsen er adgangsgivende til videregående uddannelser. I Odense kan stx læses på de fire skole, der er med i Odense Studentereksamen. Selvom en studentereksamen og højere forberedelseseksamen ikke kun er for sjov, så kan man jo godt have det sjovt undervejs. Det vil Odense Studentereksamen og de afholdte aktiviteter gerne medvirke til.

Formål
Målet med Odense Studentereksamen er at tilbyde den enkelte elev de bedste udviklings- og uddannelsesmuligheder. Dette skal ske gennem at:

 • sikre en alsidig og god ungdomsuddannelse med højt fagligt indhold
 • sikre sammenhæng og brobygning mellem grundskole, stx/hf og videregående uddannelser
 • synliggøre uddannelserne tre-årigt stx og to-årigt hf
 • fremme samarbejdet mellem elever, ansatte og ledelser på sammenslutningens skoler
 • skabe synergi ved at samarbejde på tværs af sammenslutningens skoler

Odense Studentereksamen samarbejder med alle øvrige gymnasier på Fyn gennem Fordelingsudvalget/Det Forpligtende Samarbejde og GymFyn. Desuden er der tæt samarbejde med alle uddannelsesinstitutioner inden for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense og Omegn.

Arbejdsområder
Odense Studentereksamen har tre grundlæggende arbejdsområder, der er vigtige for sammenslutningen:

 • Aktiviteter på tværs af skolerne
 • Vejledning, information og brobygning
 • Udviklingsprojekter (læs mere herunder)

Udviklingsprojekter
Odense Studentereksamen arbejder med forskellige udviklingsprojekter til gavn for nuværende og kommende elever samt ansatte. Der arbejdes blandt andet med:

 • Nye skoleformer
 • Innovation: Samarbejde med erhvervsliv, kulturliv, forvaltninger m.v. i Odense Kommune
 • Uddannelseseksport: Aktører/ildsjæle, lærere og ledere fra de fire skoler
 • Kalender- og pressetjeneste: Udarbejdelse af års- og langtidskalender og foldere
 • Fundraiser-light: Ansøgninger til diverse puljer eller styrelser

Organisering
Styregruppen består af de fire rektorer, som udpeger en formand. Jens Thodberg Bertelsen, rektor på Odense Katedralskole, er nuværende formand og valgt frem til sommeren 2016.

En lærer på hver skole udpeges som koordinator for de tværgående aktiviteter. Desuden udpeges en uddannelsesleder på hver skole som koordinator for vejledning, information og brobygning. På ML er Hanne Kristiansen (HK) udnævnt som koordinator.

Inspirationsgruppen, udpeget af styregruppen, består af repræsentanter for kultur- og erhvervsliv, grundskoler, videregående uddannelser og medierne og mødes en gang årligt med Styregruppen.

Festivalleder Birgitte Weinberger
Direktør Mads Damsbo
Direktør Søren Skovbølling
Skoleleder Dorte Andreas
Professor Johs. Nørregaard Frandsen
PhD-studerende Torben Hansen

Direktør Anders Nyborg
Direktør Esben Seerup

Klik og læs mere om Odense Studentereksamen

Loading...