Menu

Team, studievejledere & ledelsesrepræsentanter

Hver klasse på skolen har et fast team af ansatte tilknyttet. Klassens team består af tre funktioner, en kontaktlærer, en ledelseskontakt og en P-vagt. P-vagten er en særlig ordning på skolen, hvor en lærer organiserer klassens skema. Det giver stor fleksibilitet i det daglige og garanti for at alle alle timer bliver læst. Derudover har hver klasse tilknyttet en studievejleder, en ledelsesrepræsentant samt en læsevejleder. Derudover har HF klasserne en tutor tilknyttet.

Lærerteamets opgaver
Teamet er en koordinerende enhed, som består af to lærere inkl. P-vagt

I Grundforløbet skal de to lærere sørge for:

 • Gennemgang af skolens studie- og ordensregler, af Muleridentiteten og gennemgang af skolens samarbejde med hjemmet. Information findes her: Forældreinformation og Studie- og ordensregler.
 • God integration og god klasserumskultur på Grundforløbsholdet. Herunder forberedelse til Idrætsdagen og årsfesten.
 • At der i Grundforløbets begyndelse afholdes mindst et socialt alkoholfrit arrangement med lærerdeltagelse.

Opgaver for alle i temaet i alle klasser:

 • Fordeler roller og opgaver. Giver besked, hvis teamet ønsker en anden fordeling end den foreslåede.
 • Præciserer ordensreglerne over for eleverne
 • Drøfter hvert år klasserumskultur og det sociale miljø med eleverne, bl.a. ved drøftelse af Muleridentiteten og præsentation af følgende hjemmeside: Studie- og ordensregler.
 • Tilrettelægger en del af Præsentationsaftenen i begyndelsen af 1. skoleår.
 • Sørger for, at der i 1.g efter Grundforløbet og i 1.hf afholdes mindst et socialt alkoholfrit arrangement med lærerdeltagelse.
 • Deltager efter behov i særlige møder med klassens uddannelsesleder og studievejleder.
 • Sørger for at toningsforløb planlægges og noteres på klassens lærerkonference.
 • Deltager i standpunktsmøder. Standpunktsmødet i efteråret i 1.g og 1. hf rummer desuden punkter om bl.a. klassens trivsel.
 • Skriver referat af alle møder, som lægges på klassens lærerkonference.
 • Sørger for at klassen følger kompetenceplanen for IT.
 • Sørger i samarbejde med klassen for en rimelig fordeling af klassens elevtid.
 • Planlægger værkstedsundervisning og lektielæsningstimer (hf).

P-vagtens opgaver:

 • Koordinerer klassens skema (jf. særlig arbejdsbeskrivelse for p-vagten)

 

Rektor den 24.4.2017

Lærerteams 17/18

1.g/1.hf

Klasse K-lærer P-vagt Stv Ledrep Læsevej
1a DL MM HL AK Wa
1b EP GC BD Su LG
1c KH PV TL MN LF
1k HL TO JN LR LF
1m TT MR JN LR LG
1n La Oh JN LR Wa
1v Wa Ly CB MN Wa
1x BB JK TL MN LF
1y Fj BK BD Su Wa
1z LH JB HL AK LF
1p MR BD BD Su LG
1q HK DM CB AK LG

2.g/2.hf

Klasse K-lærer P-vagt Stv Ledrep Læsevej
2c HQ TN JN LR LG
2d AH KB TL MN LG
2e LM BP HL AK Wa
2f KB JN TL AK Wa
2m LS PS HL LR LF
2n Ly LF CB LR LF
2v RP TN TL MN Wa
2x LF JL JN MN Wa
2y HS LE HL Su LF
2z SH HW HL Su LF
2p Oh PJ CB Su LG
2q PS DM BD AK LG

3.g

Klasse K-lærer P-vagt Stv Ledrep Læsevej
3a Oh PD TL LR LG
3b SS TD CB LR LF
3d BD PV BD LR Wa
3e SH Pe HL MN LF
3f Wa MM HL AK Wa
3k LS Pe HL AK LG
3m PJ MN JN MN Wa
3x BP PN HL Su LG
3y PS LJ JN Su LF
3z EP HW CB Su LG

 

Loading...