Menu

Team, studievejledere & ledelsesrepræsentanter

Hver klasse på skolen har et fast team af ansatte tilknyttet. Klassens team består af tre funktioner, en kontaktlærer, en ledelseskontakt og en P-vagt. P-vagten er en særlig ordning på skolen, hvor en lærer organiserer klassens skema. Det giver stor fleksibilitet i det daglige og garanti for at alle alle timer bliver læst. Derudover har hver klasse tilknyttet en studievejleder, en ledelsesrepræsentant samt en læsevejleder. Derudover har HF klasserne en tutor tilknyttet.

Lærerteamets opgaver
Teamet er en koordinerende enhed, som består af to lærere inkl. P-vagt

I Grundforløbet skal de to lærere sørge for:

 • Gennemgang af skolens studie- og ordensregler, af Muleridentiteten og gennemgang af skolens samarbejde med hjemmet. Information findes her: Forældreinformation og Studie- og ordensregler.
 • God integration og god klasserumskultur på Grundforløbsholdet. Herunder forberedelse til Idrætsdagen og årsfesten.
 • At der i Grundforløbets begyndelse afholdes mindst et socialt alkoholfrit arrangement med lærerdeltagelse.

Opgaver for alle i temaet i alle klasser:

 • Fordeler roller og opgaver. Giver besked, hvis teamet ønsker en anden fordeling end den foreslåede.
 • Præciserer ordensreglerne over for eleverne
 • Drøfter hvert år klasserumskultur og det sociale miljø med eleverne, bl.a. ved drøftelse af Muleridentiteten og præsentation af følgende hjemmeside: Studie- og ordensregler.
 • Tilrettelægger en del af Præsentationsaftenen i begyndelsen af 1. skoleår.
 • Sørger for, at der i 1.g efter Grundforløbet og i 1.hf afholdes mindst et socialt alkoholfrit arrangement med lærerdeltagelse.
 • Deltager efter behov i særlige møder med klassens uddannelsesleder og studievejleder.
 • Sørger for at toningsforløb planlægges og noteres på klassens lærerkonference.
 • Deltager i standpunktsmøder. Standpunktsmødet i efteråret i 1.g og 1. hf rummer desuden punkter om bl.a. klassens trivsel.
 • Skriver referat af alle møder, som lægges på klassens lærerkonference.
 • Sørger for at klassen følger kompetenceplanen for IT.
 • Sørger i samarbejde med klassen for en rimelig fordeling af klassens elevtid.
 • Planlægger værkstedsundervisning og lektielæsningstimer (hf).

P-vagtens opgaver:

 • Koordinerer klassens skema (jf. særlig arbejdsbeskrivelse for p-vagten)

 

Rektor den 24.4.2017

Lærerteams 18/19

1.g/1.hf

Klasse K-lærer P-vagt Stv Ledrep Læsevej
1a NE Oh TL AK

LC

Wa

LC

LC

Wa

Wa

LC

Wa

1b MR TN BD LR
1c JF PV CB Su
1m BP PJ JN Su
1n HM Pe JN LR
1x LS RP TL AK
1y LJ BK HL Su
1z TD PN HL LR
1p JF CB CB Su LG
1q PS DM BD AK LG

2.g/2.hf

Klasse K-lærer P-vagt Stv Ledrep Læsevej
2a DL Oh HL AK Wa
2b EP GC BD Su LG
2c KH PV TL LR LF
2k HL TB JN LR LF
2m TT MR JN LR LG
2n La Oh JN LR Wa
2v Wa Ly CB AK Wa
2x BB Wa TL Su LF
2y Fj BK BD Su Wa
2z LH JB HL AK LF
2p MR BD BD Su LG
2q HK DM CB AK LG

3.g

Klasse K-lærer P-vagt Stv Ledrep Læsevej
3c HQ TN JN LR LG
3d AH KB TL LR LG
3e LM BP HL AK Wa
3f EP JN TL AK Wa
3m LS PS HL LR LF
3n HK LF CB LR LF
3v MM HW TL Su Wa
3x JT LF JN AK Wa
3y HS FS HL Su LF
3z SH HW HL Su LF