Menu

Team, studievejledere & ledelsesrepræsentanter

Hver klasse på skolen har et fast team af ansatte tilknyttet. Klassens team består af tre funktioner, en kontaktlærer, en ledelseskontakt og en P-vagt. P-vagten er en særlig ordning på skolen, hvor en lærer organiserer klassens skema. Det giver stor fleksibilitet i det daglige og garanti for at alle alle timer bliver læst. Derudover har hver klasse tilknyttet en studievejleder, en ledelsesrepræsentant samt en læsevejleder. Derudover har HF klasserne en tutor tilknyttet.

Lærerteamets opgaver
Teamet er en koordinerende enhed, som består af to lærere inkl. P-vagt

I Grundforløbet skal de to lærere sørge for:

 • Gennemgang af skolens studie- og ordensregler, af Muleridentiteten og gennemgang af skolens samarbejde med hjemmet. Information findes her: Forældreinformation og Studie- og ordensregler.
 • God integration og god klasserumskultur på Grundforløbsholdet. Herunder forberedelse til Idrætsdagen og årsfesten.
 • At der i Grundforløbets begyndelse afholdes mindst et socialt alkoholfrit arrangement med lærerdeltagelse.

Opgaver for alle i temaet i alle klasser:

 • Fordeler roller og opgaver. Giver besked, hvis teamet ønsker en anden fordeling end den foreslåede.
 • Præciserer ordensreglerne over for eleverne
 • Drøfter hvert år klasserumskultur og det sociale miljø med eleverne, bl.a. ved drøftelse af Muleridentiteten og præsentation af følgende hjemmeside: Studie- og ordensregler.
 • Tilrettelægger en del af Præsentationsaftenen i begyndelsen af 1. skoleår.
 • Sørger for, at der i 1.g efter Grundforløbet og i 1.hf afholdes mindst et socialt alkoholfrit arrangement med lærerdeltagelse.
 • Deltager efter behov i særlige møder med klassens uddannelsesleder og studievejleder.
 • Sørger for at toningsforløb planlægges og noteres på klassens lærerkonference.
 • Deltager i standpunktsmøder. Standpunktsmødet i efteråret i 1.g og 1. hf rummer desuden punkter om bl.a. klassens trivsel.
 • Skriver referat af alle møder, som lægges på klassens lærerkonference.
 • Sørger for at klassen følger kompetenceplanen for IT.
 • Sørger i samarbejde med klassen for en rimelig fordeling af klassens elevtid.
 • Planlægger værkstedsundervisning og lektielæsningstimer (hf).

P-vagtens opgaver:

 • Koordinerer klassens skema (jf. særlig arbejdsbeskrivelse for p-vagten)

 

Rektor den 24.4.2017

Lærerteams 19/20

 

1.g/1.hf

Klasse Kontaktlærer Skemalægger(P-vagt) Studievejleder Ledelsesrepræsentant Læsevejleder
G1 AH Ly CB LR Wa og LF
G2 LS HW TL AK
G3 EP JE TL Su
G4 JT BD BD LR
G5 MM JN JN AK
G6 JP TO JN Su
G7 SK PF HL LR
G8 SH Ti HL AK
1p HK/BK SH BD Su LG
1q DM/La PS CB AK LG

 2.g/2.hf

Klasse Kontaktlærer Skemalægger(P-vagt) Studievejleder Ledelsesrepræsentant Læsevejleder
2a NE Oh TL AK LC
2b MR TN BD LR Wa
2c JF PV CB Su LC
2m CH PJ JN Su LC
2n HM Pe JN LR Wa
2x LS RP TL AK Wa
2y LJ BK HL Su LC
2z TD PN HL LR Wa
2p JF CB CB Su LG
2q PS DM BD AK LG

  3.g

Klasse Kontaktlærer Skemalægger(P-vagt) Studievejleder Ledelsesrepræsentant Læsevejleder
3a MM Oh HL AK Wa
3b EP GC BD Su LG
3c KH PV TL LR LF
3k HL TB JN LR LF
3m HQ MR JN LR LG
3n La Oh JN LR Wa
3v Wa Ly CB AK Wa
3x BB CH TL Su LF
3y Fj BK BD Su Wa
3z LH JB HL AK LF