Menu

Elevambassadører

Se en oversigt over skolens elev-ambassadører. De kan kontaktes via e-mail og ved forskellige orienteringsmøder på skolen.

Elev-ambassadørerne varetager en række forskellige funktioner og har alle gennemgået et kursus, så de kan informere skolens forskellige brugere (både nuværende og kommende elever og forældre) på en lang række områder:

• Generelle informationer om Mulernes Legatskole (via hjemmesiden)
• Skolens personale (hvem skal man henvende sig til med spørgsmål)
• Hvordan søger man optagelse på Mulernes Legatskole
• Skolens udbud af studieretninger
• årets gang på Mulerne
• Aktiviteter uden for skoletid
• Skolens kommunikationsplatforme: skolekom, hjemmeside, intranet

Skolens ambassadører medvirker ved forskellige arrangementer, for eksempel præsentationsaftenen for nye elever og forældre (efterår), orienteringsmødet for nye ansøgere (januar), orientering for brobygningselever og deres forældre.

Ambassadørerne vil desuden deltage i en række interne informationsmøder på skolen og som deltagere i intro-arbejdet hjælpe skolens nye elever med at finde sig til rette på skolen.

Loading...