Menu

Vedtægter

Vedtægten indeholder rammerne for institutionens virksomhed og forvaltning. Vedtægten skal bl.a. indeholde regler om bestyrelsens sammensætning, bestyrelsens opgaver, anbringelse af institutionens økonomiske midler, samt regler om institutionens nedlæggelse.

Undervisningsministeriet påser, at vedtægten ligger inden for lovgivningens rammer.

Vedtægten for almene gymnasier, hf-kurser, studenterkurser samt voksenuddannelsescentre (VUC´er) fastsætter, at bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen, mens den daglige ledelse varetages af institutionens leder.

Skolens Vedtægter er vedtaget af Bestyrelsen den 15.4.2020 og offentliggjort på hjemmesiden den 16.4.2020. Vedtægterne findes her som pdf-fil: vedtaegter-2020-ML

Eksterne links