Menu

Bestyrelsens sammensætning

2018-19
Formand

Udpeget ved selvsupplering:

Viceborgmester Hans Luunbjerg. Tlf: 2043 8039 – E-mail: pol-hlu@kerteminde.dk.
Privat: Kejrup Allé 10, 5300 Kerteminde.

Øvrige medlemmer

  • Næstformand, udpeget af Skoleforvaltningen i Odense Kommune: Konsulent Charlotte Lyhne
  • Udpeget af HORESTA, repræsentant for erhvervslivet: Administrerende direktør i Fazer Amica Danmark A/S, Morten Hammerich.
  • Udpeget af SDU: Stabschef Nisrin Adel Hamad
  • Udpeget af Odense Byråd: Claus Skjoldborg Larsen
  • Udpeget ved selvsupplering: Skoleleder ved Henriette Hørlücks Skole Henrik N. Jørgensen
  • Udpeget af skolens ansatte: Lektor Krister Hansen (med stemmeret)
  • Udpeget af skolens ansatte: Lektor Christina Nielsen (uden stemmeret)
  • Udpeget af skolens elever: Johan Posselt Mikkelsen, G4 (uden stemmeret) og Ibrahim Fadi El-Hassan 3k (med stemmeret)
  • Sekretær: rektor Torben Jakobsen
  • Referent: Vicerektor Ulla Haue-Pedersen