Menu

Bestyrelsen

v/formand Hans Luunbjerg

Mulernes Legatskole skal som institution tilbyde undervisning på alment gymnasialt niveau og på HF-niveau. Bestyrelsen skal påse, at gymnasiet drives på forsvarlig vis for det taxameter, som bliver tildelt gymnasiet pr. elev. Bestyrelsens hovedopgaver er at fastlægge målsætning og strategi for Mulernes Legatskole og sikre implementering heraf og at godkende budget og regnskab. Bestyrelsen er ansvarlig over for Undervisningsministeriet.
Bestyrelsen er sammensat af to medarbejderrepræsentanter og to elever samt et antal udefrakommende. Blandt de udefrakommende medlemmer skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet. Desuden deltager rektor i møderne som sekretær.

Bestyrelsen samarbejder også med Forældreforeningen ved Mulernes Legatskole, som er et vigtigt bindeled mellem skole og hjem. Forældreforeningen står hvert år som arrangør af kulturaftener for elever og forældre. Forældreforeningen er også populær, fordi den i særlige tilfælde, for eksempel til studierejser, giver støtte til elever, som er økonomisk klemt.

Skolebestyrelsen, der er udpeget for en fireårig periode fra forår 2018 til forår 2022, kan kontaktes gennem Mulernes Legatskole, Gillestedvej 11, 5240 Odense NØ eller direkte til formand Hans Luunbjerg,

Tlf: 2043 8039 – E-mail: pol-hlu@kerteminde.dk 

Hans Luunbjerg er viceborgmester i Kerteminde Kommune.

Privat: Kejrup Allé 10, 5300 Kerteminde.