Bettina Mikkelsen (BM)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Ty,Sp
Bjarne Porsmose (BP)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Id,Hi
Bas Kanthavanam (BK)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Re,Hi
Bodil Bruun (BB)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Ma,Id
Birgitte Linnet Dahlberg (BD)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Da,Re
Henrik Thomassen (HT)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Bk,Id
Suzanne Drenck (SD)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Bi,Bk
Anne Marie Frees (AF)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Ps,En,Ty
Anna Lærke Hansen (AH)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Fr,Da
Anders Kjeldvig (AK)
Lærer, Uddannelsesleder
Klik for e-post
FAG:
Fi,Re,Ty
Brit Eva Madsen (BE)
Lærer, pædagogisk it-vejleder
Klik for e-post
FAG:
Fy,Ma
Christina Bock (CB)
Lærer, Studievejleder
Klik for e-post
FAG:
En,Ty
Claus Henriksen (CH)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Ol,Hi
Christina Lissette Nielsen (CN)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Ke,Da,Ma
Dorte Lundgreen-Nielsen (DL)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Mu,Da
Ditte Bonde Mikkelsen (DM)
lærer
Klik for e-post
FAG:
KS,Re,Hi
Eva Sohn Poulsen (EP)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Da,Re
Susanne Fjordside (Fj)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Ke,Bi
Flemming Schultz (FS)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Id,Ty
Grethe Christensen (GC)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
En,Sp
Hanne Kristiansen (HK)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
En,Id
Hanne-Grete Lund (HL)
Lærer, Studievejleder
Klik for e-post
FAG:
Da,Id
Hans Quistgård (HQ)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
En,Ty
Helle Stenberg (HS)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Da,Id
Hanne Woods (HW)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Ke,Ma
Jesper Bruun-Schmidt (JB)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Bt,Ke,Bi,Ma
Jacob Friis (JF)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Sa,Re
Jan Immerkjær Kirkegård (JK)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Fy,Fi
Julian-Felix Levin (JL)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Ke,Ma
Jytte Munter (JM)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Bi,Id,Sp
Jakob Skov Nyborg (JN)
Lærer, Studievejleder
Klik for e-post
FAG:
Sa,En
Kasper Harbo Bendixen (KB)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Me,Bi
Karen Christoffersen (KC)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Mu,Ps,Da
Karen Dam (KD)
Lærer, Teaterkontakt
Klik for e-post
FAG:
Dr,Da,Ty
Krister Hansen (KH)
Lærer, Tillidsrepræsentant
Klik for e-post
FAG:
Ng,Hi
Anne Landtved (La)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
En,Hi
Lene Friis (LF)
Lærer, Læsevejleder, Pædagogisk datavejleder
Klik for e-post
FAG:
Da,Ty
Lone Erichsen (LE)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Fy,Ma
Lise Glargaard (LG)
Lærer, Læsevejleder
Klik for e-post
FAG:
Da,Ma
Lars Hansen (LH)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Bt,Ke,Bi
Lisbeth Birch Jensen (LJ)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Bt,Ke,Bi
Laura Elise Mühl (LM)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Sa,En
Louise Ranum (LR)
Lærer, Uddannelsesleder
Klik for e-post
FAG:
En,Re
Lone Schmidt (LS)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Sa,Da
Janus Lylloff (Ly)
Lærer, pædagogisk it-vejleder
Klik for e-post
FAG:
Fy,Ma
Margit Nielsen (MN)
Lærer, Uddannelsesleder
Klik for e-post
FAG:
Hi
Mads Ryttov (MR)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Sa,Hi
Nicolai Eriksen (NE)
Lærer, Kursusleder
Klik for e-post
FAG:
Mu,Da
Karsten Nikolajsen (Ni)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Sa,En
Ole Buhl-Hansen (OB)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Ng,Hi
Thomas Ohnesorge (Oh)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Sa,Hi
Peter Drenck (PD)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Mu,En
Anders Petersen (PE)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Me,Hi
Peder Thøgersen Jensen (PJ)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
En,Da
Preben Nielsen (PN)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Ma,Id
Poul Steiner Jensen (PS)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Da,Hi
Pernille Viinholt-Nielsen (PV)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Me,En,Ty
Meike Wandam (Wa)
Lærer, Læsevejleder
Klik for e-post
FAG:
En,Da
Rasmus Thoft Pedersen (RP)
Lærer, pædagogisk it-vejleder
Klik for e-post
FAG:
Ke,Fy
Susan Elisabeth Skovgaard (SE)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Sa,Ps
Sanne Henriksen (SH)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Da,Ty
Sanne Hovendal (Ho)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Sp
Susanne Horn Kirkegaard (SK)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
En,Id
Susanne Stanstrup (SS)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Fr,Id,Sp
Susanne Stellini (Su)
Lærer, Uddannelsesleder
Klik for e-post
FAG:
Ma,Id
Thomas Bloch (TB)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Eø,Sa,Id
Thomas Drejer (TD)
Lærer, pædagogisk it-vejleder
Klik for e-post
FAG:
Rt,Da,Id
Tina Baden (Ti)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
La,It,Ol
Torben Jakobsen (TJ)
Lærer, Rektor
Klik for e-post
FAG:
Id,Hi
Tine Guldbrandt Lauritzen (TL)
Lærer, Studievejleder
Klik for e-post
FAG:
Fr,Id
Tina Nielsen (TN)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Mu,En
Tyge Okkels (TO)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Fy,Ma
Tine Tofthøj (TT)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
En,Da
Mohammed Slaiman (MS)
EDB-teknik
Klik for e-post
FAG:
Jane Hansen (JH)
Kontor
Klik for e-post
FAG:
Lisbeth Andersen (Li)
Kontor
Klik for e-post
FAG:
Lotte Lyngholm (LL)
Kontor
Klik for e-post
FAG:
Mette Käehne (MK)
Kontor
Klik for e-post
FAG:
Vibeke Andersen (VA)
Kontor
Klik for e-post
FAG:
Anette Hansen (AH)
Kantine
Klik for e-post
FAG:
Peter Emil Thomsen (PET)
Kantineleder
Klik for e-post
FAG:
Michael Hestehave (MHE)
Pedel
Klik for e-post
FAG:
Lars Krogh Hansen (LKH)
Elev i pedelgruppen
Klik for e-post
FAG:
Vagn Limkilde (VL)
Teknisk-praktisk medarbejder
Klik for e-post
FAG:
Sofie Molzen (SoM)
Teknisk-praktisk medarbejder
Klik for e-post
FAG:
Susanne Staugaard (SuS)
Praktisk medarbejder
Klik for e-post
FAG:
Birthe Lise Hansen (BLH)
Praktisk medarbejder (biblioteket)
Klik for e-post
FAG:
Eva Rask (ER)
Kontor
Klik for e-post
FAG:
Ulla Haue-Pedersen (UP)
Vicerektor
Klik for e-post
FAG:
Ke
Per Haystrup Feddersen (PF)
lærer, pædagogikum
Klik for e-post
FAG:
Fy,Re
Josephine Ege Pade (JP)
lærer
Klik for e-post
FAG:
La,Ol,Fr,Ty
Jan Lau Troelsen Harritsø (JT)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Ma,Re,Hi
Hans Mølgaard (HM)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Ng,Sa
Michael Møller (MM)
Lærer
Klik for e-post
FAG:
Me,Da
Mette Lolk (ML)
Kantinemedhjælper
Klik for e-post
FAG:
Peter Frederiksen (PEF)
Servicechef
Klik for e-post
FAG:
Pall Axel Palsson (PP)
Lærervikaar
Klik for e-post
FAG:
Fy,Ma
Rikke Sofie Hansen (RH)
Lærervikar
Klik for e-post
FAG:
Ps,Da
Mikael Johannes Orth (MO)
Lærervikar
Klik for e-post
FAG:
Id,Ty
Marie Svarer Bai Andersen (MA)
Lærervikar
Klik for e-post
FAG:
Ty,Sp
Luna Eilrich (Ei)
Lærervikar
Klik for e-post
FAG:
Fr,En
Casper Christoffersen (CC)
lærer
Klik for e-post
FAG:
En,Id
Sune Roholt Mortensen (SM)
Årsvikar
Klik for e-post
FAG:
Dr
Jakob Kamuk Esbensen (JE)
lærer
Klik for e-post
FAG:
Fy,Ma
Thore Lundsteen (Lu)
Årsvikar
Klik for e-post
FAG:
Bi,Id