Menu

 

Ledelse

Torben Jakobsen

Torben Jakobsen

Rektor

Historie og idræt

Klik for e-post

Margit Grønlund Nielsen

Margit Grønlund Nielsen

Uddannelsesleder

Geografi og historie
Ledelsesrepræsentant for
1c, 1v, 1x, 2d, 2v, 2x, 3e, 3m

Klik for e-post

Susanne Stellini

Susanne Stellini

Uddannelsesleder

Matematik og Idræt
Ledelsesrepræsentant for
1b, 1y, 1p, 2y, 2z, 2p, 3x, 3y, 3z

Klik for e-post

Ulla Haue-Pedersen

Ulla Haue-Pedersen

Vicerektor

Kemi

Klik for e-post

Louise Ranum

Louise Ranum

Uddannelsesleder

Engelsk og Religion
Ledelsesrepræsentant for
1k, 1m, 1n, 2c, 2m, 2n, 3a, 3b, 3d

Klik for e-post

Anders Kjeldvig

Anders Kjeldvig

Uddannelsesleder

Tysk, religion og filosofi
Ledelsesrepræsentant for
1a, 1z, 1q, 2e, 2f, 3f, 3k, 2q

Klik for e-post

Teknisk-administrativt personale (TAP)

Jane Hansen

Jane Hansen

Sekretær i Elevsekretariatet

Klik for e-post

Vibeke Andersen

Vibeke Andersen

Sekretær i Elevsekretariatet

Klik for e-post

Mette Käehne

Mette Käehne

Sekretær – budget og økonomi

Klik for e-post

Mohammed Slaiman

Mohammed Slaiman

IT supporter

Klik for e-post

Peter Emil Thomsen

Peter Emil Thomsen

Kantineleder

Klik for e-post

Sofie Molzen

Sofie Molzen

Teknisk-praktisk medarbejder

Klik for e-post

Birthe Lise Hansen

Birthe Lise Hansen

Praktisk medarbejder (biblioteket)

Klik for e-post

Michael Hestehave

Michael Hestehave

Pedel

Lars Krogh Hansen

Lars Krogh Hansen

Pedel

Lotte Lyngholm

Lotte Lyngholm

Sekretær i Elevsekretariatet

Klik for e-post

Eva Rask

Eva Rask

Sekretær – budget og økonomi

Klik for e-post

Lisbeth Andersen

Lisbeth Andersen

Sekretær – løn

Klik for e-post

Anette Nielsen

Anette Nielsen

Kantinemedarbejder

Vagn Limkilde

Vagn Limkilde

Teknisk-praktisk medarbejder

Klik for e-post

Susanne Staugaard

Susanne Staugaard

Praktisk medarbejder

Klik for e-post

Peter Frederiksen

Peter Frederiksen

Servicechef

Klik for e-post

Mette Lolk

Mette Lolk

Kantinemedarbejder

Loading...