Menu

Tidsplaner for hf

 

Evalueringer og opgaver i 1 hf


 

Historieopgave

 

Opligatorisk forløb, som lægger op til historieopgaven. Et samspil mellem dansk og historie.

Uge 8 

Forløbet udgør mindst 10 timer pr fag (dvs. 12 lektioner pr fag), heraf afholdes 6 lektioner pr fag i uge 8. Det kan være en god ide at bøde dansk og historielæreren er tilstede i nogle af lektionerne. I de tilfælde kan den ikke time-afholdende lærer få en time fra dobbeltlærerpuljen.

 

Historieopgaven

Uge 9    

Historielærerne fremstiller to problemformuleringer med tilhørende materiale af et omfang på ca. 5 sider. De to opgaver præsenteres for eleverne. 

Fredag  1/3    Eleverne vælger mellem de to problemformuleringer

Torsdag 14/3 –  fredag 15/3 

To skrivedage på skolen. Der reserveres et lokale til klassen, hvor skrivningen foregår. Klassen har 6 lektioner pr. dag. De 12 lektioner består af 5 puljetimer til historieopgaven, der afholdes af historielæreren, 5 almindelige historielektioner og 2 timers dansk fordybelsestid, hvor dansklæreren er sammen med klassen.

Søndag 17/3: Aflevering af opgave

Senest kl. 23.30 afleveres opgaven elektronisk på Lectio i en opgave som oprettes af JH Omfanget af opgaven er mindst 5 normalsider á 2400 anslag (med mellemrum).

Uge 17

Tilbagelevering af historieopgaven med fokuserede rettelser mod SSO.

Nf-projektopgave

Mandag 29/4 – onsdag 30/4: Undervisningsfri

I løbet af de tre dage afholdes de 11 lektioner, hvor lærerne underviser og vejleder eleverne i forhold til det skriftlige produkt. Faglærerne sørger for at flytte 11 lektioner hen til de tre dage

Torsdag 3/5: Undervisningsfri fra 3. lektion

4 timers fordybelsestid afvikles. Eleverne arbejder med deres produkt. De tre fag deler de 4 timers fordybelsestid,  så hvert fag opretter en skriftlig opgave med 1,33 timers fordybelsestid (ud af fagets 13,33 timers fordybelsestid). Eleverne afleverer deres produkt ved alle tre oprettede opgaver. Lærerne skal ikke give feedback på elevernes skriftlige produkt.

Søndag 6/5: Aflevering 

Senest kl 23:30 afleverer eleverne i Lectio det afsluttende skriftlige produkt

Tirsdag 15/5 – onsdag 16/5:

Intern mundtlig flerfaglig prøve i 1.p

Torsdag 17/5 – fredag 18/5:

Intern mundtlig flerfaglig prøve i 1.q

Tirsdag 22/5 – fredag 1/6: Faglige lektioner

Efter den interne prøve skal hvert af de tre fag afholde cirka 6 lektioner. Faglærerne sørger for dette i samarbejde med klassen P-vagt.

 

Evalueringer og opgaver i 2 HF


 

Større skriftlig opgave på Mulernes Legatskole (SSO)

Ti 29/8         Orientering om fromelle rammer         

Kl. 12.30-13.20 I en værkstedstime orienterer MN om de formelle rammer                    

Uge 36          Faglærerne orienterer i deres egne timer

Uge 38          Rejseuge

Ti 26/9          Kl 11. Elever udfylder fagvalg i Lectio med valg af fag og område. Som hovedregel er holdets faglærer vejleder.

Fr 6/10          Første vejledning. Tiderne planlægges centralt og udmeldes i slutningen af uge 39. På vejledningsmødet aftales tidspunktet for næste vejledning. Undervisningen i 2.hf aflyses. Historielærerne i 2.hf aflyser deres undervisning.

Uge 42          Efterårsferie

Ti 12/12        Kl. 12.30-13.20 har 2.q kursus i projektstyring ved Su.

On 13/12      Kl. 12.00 Vejlederen udfylder en skabelon til opgaveformulering fra Lectio og uploader den efterfølgende i Lectio.

To 14/12       Kl. 8.10-9.00 orientering om struktur og formidling samt eksamensorientering ved MN.

To 14/12       kl 9.05-9.55 har 2.p kursus i projektstyring ved Su.

To 14/12       Kl 15.15 kan eleverne se deres opgaveformulering på Lectio. Ved den sidste vejledning før opgaven udleveres, skal det aftales hvordan eleven kan komme i kontakt med vejlederen i forbindelse med opgaveudlevereingen.

Fr 15/12 –

To 21/12       SSO skrivecamp i biblioteket og lokale 6.

To 21/12       Senest kl 23.30 Eleverne afleverer deres opgaver elektronisk i Lectio. Opgaven skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil.

Kultur og samfund (KS) – synopsiseksamen

På Mulernes Legatskole har vi fastlagt følgende retningslinjer:

On 2/5           Undervisningen i KS afsluttes senest denne dag. Senest denne dag afleverer lærerne til Su det materiale, der skal trækkes næste dag

To 3/5           kl.8.00 opgaver/materialesamlinger trækkes på biblioteket. Ledelsen udfører trækningen. Lærerne må være til stede, men det er intet krav. Eleverne er opdelt i studiegrupper á 3-4 elever. Studiegruppen trækker en fælles opgave/materialesamling.

To 3/5           kl 10.10-11.55 KS projektdag med vejledning. Lærerne udarbejder en plan for vejledningen. Planen indskrives i Lectioskemaet. (lærerne omlægger undervisningen så skemaet er tømt alle fire projektdage)

On 9/5           kl 10.10-15.10 KS projektdag, hvor eleverne har mulighed for vejledning

On 16/5         Kl 10.10-15.10 KS projektdag, hvor eleverne har mulighed for vejledning

Fr 18/5          KS projektdag, hvor eleverne har mulighed for vejledning

Fr 18/5          kl.15.30 KS synopser afleveres elektronisk i Lectio. Synopsen skal fylde 2-3 sider. Hver elev afleverer sin egen synopsis, også selv om synopserne er enslydende. Synopsen skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse. Der afleveres én fil.

 

Loading...