Menu

Tidsplaner for hf

 

Evalueringer og opgaver i 1 hf


 

Historieopgave

 

 

 

Opligatorisk forløb, som lægger op til historieopgaven. Et samspil mellem dansk og historie.

 

 

 

To 22/2 – Fr 23/2    Disse dage afholdes 6 lektioner pr fag. Forløbet udgør mindst 10 timer pr fag. De resterende lektioner placeres før uge 8 eller afholdes sideløbende med elevernes arbejde med historieopgaven

Historieopgaven

Uge 9     Historielærerne fremstiller to problemformuleringer med tilhørende materiale af et omfang på ca. 5 sider. De to opgaver præsenteres for eleverne. 

 

Fr 2/3    Eleverne vælger mellem de to problemformuleringer

 

To 15/3 –  Fr 16/3  De to dage arbejder eleverne med deres historieopgave på skolen. Der afholdes historietimer og timer fra 80-timers puljen. Der reserveres et lokale til klassen, hvor skrivningen foregår. Klassens historielærer er til stede hele dagen.

 

Sø 18/3   Senest kl. 23.30 afleveres opgaven elektronisk på Lectio i en opgave som oprettes af JH Omfanget af opgaven er mindst 5 normalsider á 2400 anslag (med mellemrum).

 

Flexdag i uge 17    Tilbagelevering af historieopgaven med fokuserede rettelser mod SSO. Læreren beder selv om timer hos P-vagten.

Nf-projektopgave

Ma 30/4-2/5

To undervisningsfrie dage, hvor eleverne kan arbejde med opgaven.

Opgaven afleveres efter aftale med lærerne

Evalueringer og opgaver i 2 HF


 

Større skriftlig opgave på Mulernes Legatskole (SSO)

Ti 29/8          Kl. 12.30-13.20 I en værkstedstime orienterer MN om de formelle rammer                    

Uge 36          Faglærerne orienterer i deres egne timer

Uge 38          Rejseuge

Ti 26/9          Kl 11. Elever udfylder fagvalg i Lectio med valg af fag og område. Som hovedregel er holdets faglærer vejleder.

Fr 6/10          Første vejledning. Tiderne planlægges centralt og udmeldes i slutningen af uge 39. På vejledningsmødet aftales tidspunktet for næste vejledning. Undervisningen i 2.hf aflyses. Historielærerne i 2.hf aflyser deres undervisning.

Uge 42          Efterårsferie

Ti 12/12        Kl. 12.30-13.20 har 2.q kursus i projektstyring ved Su.

On 13/12      Kl. 12.00 Vejlederen udfylder en skabelon til opgaveformulering fra Lectio og uploader den efterfølgende i Lectio.

To 14/12       Kl. 8.10-9.00 orientering om struktur og formidling samt eksamensorientering ved MN.

To 14/12       kl 9.05-9.55 har 2.p kursus i projektstyring ved Su.

To 14/12       Kl 15.15 kan eleverne se deres opgaveformulering på Lectio. Ved den sidste vejledning før opgaven udleveres, skal det aftales hvordan eleven kan komme i kontakt med vejlederen i forbindelse med opgaveudlevereingen.

Fr 15/12 –

To 21/12       SSO skrivecamp i biblioteket og lokale 6.

To 21/12       Senest kl 23.30 Eleverne afleverer deres opgaver elektronisk i Lectio. Opgaven skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil.

Kultur og samfund (KS) – synopsiseksamen

På Mulernes Legatskole har vi fastlagt følgende retningslinjer:

On 2/5           Undervisningen i KS afsluttes senest denne dag. Senest denne dag afleverer lærerne til Su det materiale, der skal trækkes næste dag

To 3/5           kl.8.00 opgaver/materialesamlinger trækkes på biblioteket. Ledelsen udfører trækningen. Lærerne må være til stede, men det er intet krav. Eleverne er opdelt i studiegrupper á 3-4 elever. Studiegruppen trækker en fælles opgave/materialesamling.

To 3/5           kl 10.10-11.55 KS projektdag med vejledning. Lærerne udarbejder en plan for vejledningen. Planen indskrives i Lectioskemaet. (lærerne omlægger undervisningen så skemaet er tømt alle fire projektdage)

On 9/5           kl 10.10-15.10 KS projektdag, hvor eleverne har mulighed for vejledning

On 16/5         Kl 10.10-15.10 KS projektdag, hvor eleverne har mulighed for vejledning

Fr 18/5          KS projektdag, hvor eleverne har mulighed for vejledning

Fr 18/5          kl.15.30 KS synopser afleveres elektronisk i Lectio. Synopsen skal fylde 2-3 sider. Hver elev afleverer sin egen synopsis, også selv om synopserne er enslydende. Synopsen skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse. Der afleveres én fil.

 

Loading...