Menu

Studieplaner

Studieplaner og undervisningsbeskrivelser

I bekendtgørelsen for såvel hf- som stx-uddannelsen står følgende om Studieplan:

Skolens leder fastlægger efter drøftelse med den enkelte klasses lærerteam en overordnet, kortfattet og overskuelig plan (studieplanen) for undervisningen. Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen, og studieplanen er udgangspunktet for lærerteamets fælles planlægning.
Stk. 2. Studieplanen skal indeholde en klar ansvarsfordeling mellem klassens lærere og sikre sammenhæng mellem enkeltfaglige og flerfaglige undervisningsforløb.
Studieplanen skal omfatte alle klassens fag og deres samspil for derigennem at sikre progression og variation i brugen af forskellige arbejdsformer, herunder skriftligt arbejde, virtuelle forløb, projektarbejde og ekskursioner.
Studieplanen justeres løbende og skal formidles på skolens hjemmeside i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

På Mulernes Legatskole er dette delt i to – dels:

  1. Overordnet studieplan for den enkelte årgang – se fanebladene herunder
  1. Link til detaljerede studieplaner og undervisningsbeskrivelser i Lectio (Vælg først fag, dernæst hold, herefter studieplan og undervisningsbeskrivelse)

Reglerne om Undervisningsbeskrivelser fremgår af Undervisningsministeriets side herom, hvor der bl.a. står, at læreren for hvert større undervisningsforløb skal beskrive følgende:

  • Indhold
  • Omfang
  • Særlige fokuspunkter
  • Væsentligste arbejdsformer

For nogle fag fremgår det af læreplanen, hvor mange større undervisningsforløb/emner, der skal indgå i undervisningen. For øvrige fag forventes antallet af undervisningsforløb at udgøre:

  • 3 – 5 for fag på C-niveau
  • 6 – 10 for fag på B-niveau
  • 9 – 15 for fag på A-niveau

Undervisningsbeskrivelsen udgives på institutionens hjemmeside senest 14 dage før prøveplanens offentliggørelse.

Se også skolens detaljerede kalender, som findes i topmenuen.

Overordnede studieplaner – vælg det relevante faneblad for den enkelte årgang:

Studieplan for 1.g skoleåret 2019/20

 

On 14/8 Første skoledag
Fr 23/8 Kunstnerisk dag
Fr 30/8 AP-dag
Fr 6/9 Samfundsfagsdag, Ungdommens Folkemøde i København
Fr 13/9 Idrætsdag
Fr 20/9 NV-dag
Uge 39 Flexuge
To 26/9-fr 27/9 Prøv en studieretning
On 2/10 Matematikscreening
To 3/10-fr 4/10 Prøv en studieretning
Uge 42  Efterårsferie
Fr 1/11 eller Ti 5/11 Læsescreening
On 6/11 OD-dag
To 7/11-fr 8/11 Overgang til studieretningsklasser
Ma 25/11 I 1.-2. modul opstart af tværfagligt projekt i samfundsfag og idræt. Et af forløbene frem mod SRP.
Ti 26/11 I 1.-4. modul, arbejde med projektet i samfundsfag og idræt
On 27/11 I 1.-2. modul, arbejde med projektet i samfundsfag og idræt
To 28/11 I 1. modul fremlægge projektet i samfundsfag og idræt.
I 2. modul evaluere og samle op i OneNote
Uge  51 Mandag til torsdag: Flexdage
Fr 20/12 8.10-11.00 Undervisning
11.00-12.00 Juleafslutning og julekoncert i salen
Lø 21/12-Sø 5/1 Juleferie
Uge 7  Vinterferie
Uge 8 Flexuge
Ma 24/2 Dansk historieforløbet begynder
Ma 2/3 Flexdag
Fr 6/3 Flexdag
Uge 12 Flexuge
Fr 3/4 Dansk historieforløbet afsluttes
Lø 4/4-Ma 13/4 Påskeferie
Ti 14/4 De forskellige muligheder for opgaveskrivning i DHO præsenteres
Fr 17/4 DHO 1. klyngevejledning
Uge 17 Tirsdag til fredag, flexdage.
Ma 27/4 DHO 2. klyngevejledning
Ti 28/4-on 29/4 Undervisningsfri til at arbejde DHO, men mødepligt til vejledning.
On 29/4 DHO Aflevering: Senest kl 23:30 DHO afleveres i Lectio
Uge 18-19 Her afholdes et modul til at udfylde ”Hvad har jeg lært” i One Note og gennemgå forløbet af den mundtlige prøve i DHO
To 14/5 Fra kl. 12 Regatta
Fr 29/5 Sidste skoledag i 1.g
Ti 2/6-On 24/6 Eksamen  
Lø 27/6 Sommerferie

 

Studieplan for 2.g skoleåret 2019/20

On 14/8 Første skoledag
Fr 13/9 Idrætsdag
Uge 39 Flexuge
  I denne uge eller i løbet af efteråret afholdes et tværfagligt forløb i engelsk og matematik. Det er et af forløbene frem mod SRP.
Uge 42  Efterårsferie
Uge 47 Mandag til onsdag: Flexdage
Uge  51 Mandag til torsdag: Flexdage
Fr 20/12 8.10-11.00 Undervisning
  11.00-12.00  Juleafslutning og julekoncert i salen
Lø 21/12-Sø 5/1 Juleferie
Uge 7  Vinterferie
Uge 8 Flexuge
Ma 2/3 Flexdag
Fr 6/3 Flexdag
Uge 10 Et modul benyttes til at arbejde med mundtlig fremlæggelse på studieturen. Det er et led i arbejdet med mundtlig fremlæggelse ved SRP.
Uge 12 Flexuge. Studietur.
Lø 4/4-Ma 13/4 Påskeferie
To 16/4 Forlænget samling for 2.g med info om SRO ved LR og Su
Uge 17 Tirsdag til fredag, flexdage.
Ti 28/4 Senest vælge to læringsstationer med opsamling fra DHO
Fr 1/5 I 3. modul, to læringsstationer á 40 minutters varighed. Opsamling fra DHO
To 14/5 Fra kl 12 Regatta
Ma 18/5 – ti 19/5 I grupper arbejde med at udarbejde en problemformulering til SRO.
Ti 19/5 I 4. modul med dansklæreren arbejde med resume til SRO
Ti 19/5 SRO: Senest kl 23:30 afleverer grupperne en problemformulering i Lectio
Ma 25/5 Mindst to opgaveformuleringer til SRO præsenteres
To 28/5 i 2. modul, klyngevejledning. Eleverne skal medbringe dispositioner i print.
To 28/5 – Fr 29/5 Undervisningsfrie skrivedage, men med mødepligt til klyngevejledning
Fr 29/5 Sidste skoledag i 2.g
Sø 31/5 SRO afleveres: Senest kl 23:30 i Lectio
Ti 2/6-On 24/6 Eksamen
Lø 27/6 Sommerferie

 

Studieplan for 3.g skoleåret 2019/20

On 14/8 Første skoledag
Fr 13/9 Idrætsdag
Uge 39 Flexuge
Uge 42  Efterårsferie
Uge 47 Mandag til onsdag: Flexdage
Uge  51 Mandag til torsdag: Flexdage
Fr 20/12 8.10-11.00 Undervisning
11.00-12.00  Juleafslutning og julekoncert i salen
Lø 21/12-Sø 5/1 Juleferie
On 8/1 Læringsstationer mod SRP
Ti 14/1 2. og/eller 3. modul Idegenerering mod SRP
Ma 20/1 2. og/eller 3. modul Cafevejledning mod SRP
To 23/1 2. modul Udarbejde problemformulering til SRP
Senest kl 11.25 udfylde fagvalg til SRP i Lectio
Uge 7 Vinterferie
Uge 8-9 Terminsprøver nogle af dagene
Uge 10-11 SRP skrivedage: Nogle dage er der mødepligt på skolen. Flere detaljer kommer senere. Mødepligt på dagene 2/3, 3/3, 6/3 og 12/3
Fr 13/3 SRP Aflevering: Senest kl 23:30 i Netprøver
Uge 12 Flexuge
Lø 4/4-Ma 13/4 Påskeferie
Ti 21/4-Fr 24/4 Studieture for begyndersprog
To 14/5 Fra kl. 12 Regatta
Fr 15/5 Sidste skoledag for 3.g og 2.hf
Ma 18/5-On 24/6 Eksamen
On 24/6 Gallafest
Fr 26/6 Dimission

 

 

Studieplan for 1.hf skoleåret 2019/20

On 14/8 Første skoledag
Fr 13/9 Idrætsdag
Uge 39 Flexuge
Uge 42  Efterårsferie
On 6/11 OD-dag
Uge 47 Mandag til onsdag: Flexdage
Uge  51 Mandag til torsdag: Flexdage
Ti 17/12-to 19/12 Eksamen i praktisk-musiske fag.
Fr 20/12 8.10-11.00 Undervisning
11.00-12.00  Juleafslutning og julekoncert i salen
Lø 21/12-Sø 5/1 Juleferie
Uge 7  Vinterferie
Uge 8 Flexuge. I denne uge 6 moduler i dansk og historie, der lægger op til historieopgaven.
Uge 9 Historieopgave: Præsentation af to problemformuleringer til historieopgaven
Ma 2/3 Senest vælge problemformulering til historieopgaven
Ma 2/3 Flexdag
Fr 6/3 Flexdag
To 12/3-Fr 13/3 To skrivedage på skolen til historieopgaven
Sø 15/3 Historieopgave: Senest kl 23:30 aflevere historieopgaven i Lectio
Uge 12 Flexuge
Lø 4/4-Ma 13/4 Påskeferie
Uge 17 Tirsdag til fredag, flexdage.
Senest denne uge tilbageleveres historieopgaven med fokuserede rettelser mod SSO
 
Ma 27/4-Ti 28/4 Undervisning i nf om det skriftlige produkt til den interne prøve i nf
To 30/4 Fra kl 12 afvikles de 4 timers fordybelsestid til den skriftlige opgave til nf prøven
Sø 3/5 Senest kl 23:30 afleveres den skriftlige opgave til nf prøven i Lectio
Ti 12/5-on 13/5 Intern prøve i nf (eksamen)
To 14/5 Fra kl 12 Regatta

 

 

Fr 29/5 Sidste skoledag i 1.hf
Ti 2/6-On 24/6 Eksamen  
Lø 27/6 Sommerferie

 

Studieplan for 2.hf skoleåret 2019/20

On 14/8 Første skoledag
Fr 13/9 Idrætsdag
Uge 39 Flexuge med studietur
Uge 42  Efterårsferie
On 6/11 OD-dag
Uge 46 Opstart af mini-SSO
Uge 47 Mandag til onsdag: Flexdage
Ma 25/11 Senest kl 12:30 vælge en af de udbudte opgaver til mini-SSO via spørgeskema i Lectio
To 28/11 Senest denne dag afslutte undervisning i KS
Fr 29/11 I Grupper på højst tre trækkes opgave til KS med ukendte bilag
Fr 29/11-To 5/12 To moduler hver dag arbejdes med KS med mulighed for vejledning
To 5/12 KS opgaven afleveres: Senest kl 23:30 i Lectio
On 11/12-Fr 13/12 Intern flerfaglig prøve i KS (eksamen)
Ma 16/12 Undervisningsfri til forberedelse af eksamen
Ti 17/12-To 19/12 Enkeltfaglig prøve i KS (eksamen)
Uge  51 Mandag til torsdag: Flexdage
Fr 20/12 8.10-11.00 Undervisning
11.00-12.00  Juleafslutning og julekoncert i salen
Lø 21/12-Sø 5/1 Juleferie
Ma 6/1-Fr 10/1 4 moduler, hvor der arbejdes med mini-SSO
Fr 10/1 Mini SSO afleveres: Senest kl 23:30 afleveres i Lectio. Opgaven ligger hos dansk.
Uge 2 Orientering i klasserne ved Su om rammerne for SSO
Uge 3 Faglærerne orienterer om rammerne for SSO. Historielæreren fra 3. semester kommer på besøg.
Ti 21/1 Senest denne dag sender lærerne kommentarark om mini-SSO til eleverne
To 23/1 Senest kl 10:15 vælge fag til SSO via fagvalg i Lectio
Fr 31/1 Hel dag med vejledningsaktiviteter til SSO
Uge 7  Vinterferie
Uge 8-9 Terminsprøver nogle af dagene
Ma 2/3 Flexdag. Aflevere foreløbig litteraturliste til SSO
Fr 6/3 Flexdag. Fra kl 12 Kursus i projektstyring ved Su og orientering om struktur og formidling samt eksamensorientering ved LR.
kl. 14 kan opgaven ses i Netprøver
Sø 8/3 Indsende udfyldt kalender for SSO perioden i Lectio. Foto af papirkalender kan afleveres.
Ma 9/3-Ti 10/3 Skrivedage til SSO med mødepligt på skolen
On 11/3-Fr 13/3 Skrivedage til SSO uden mødepligt på skolen
Fr 13/3 SSO afleveres: Senest kl 23:30 i Netprøver
Uge 12 Flexuge
Lø 4/4-Ma 13/4 Påskeferie
Uge 17 Tirsdag til fredag, flexdage.
To 14/5 Fra kl. 12 Regatta
Fr 15/5 Sidste skoledag for 2.hf og 3.g
Ma 18/5-On 24/6 Eksamen
On 24/6 Gallafest
Fr 26/6 Dimission