Menu

Studieplaner

Studieplaner og undervisningsbeskrivelser

I bekendtgørelsen for såvel hf- som stx-uddannelsen står følgende om Studieplan:

Skolens leder fastlægger efter drøftelse med den enkelte klasses lærerteam en overordnet, kortfattet og overskuelig plan (studieplanen) for undervisningen. Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen, og studieplanen er udgangspunktet for lærerteamets fælles planlægning.
Stk. 2. Studieplanen skal indeholde en klar ansvarsfordeling mellem klassens lærere og sikre sammenhæng mellem enkeltfaglige og flerfaglige undervisningsforløb.
Studieplanen skal omfatte alle klassens fag og deres samspil for derigennem at sikre progression og variation i brugen af forskellige arbejdsformer, herunder skriftligt arbejde, virtuelle forløb, projektarbejde og ekskursioner.
Studieplanen justeres løbende og skal formidles på skolens hjemmeside i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

På Mulernes Legatskole er dette delt i to – dels:

  1. Overordnet studieplan for den enkelte årgang – se fanebladene herunder
  1. Link til detaljerede studieplaner og undervisningsbeskrivelser i Lectio (Vælg først fag, dernæst hold, herefter studieplan og undervisningsbeskrivelse)

Reglerne om Undervisningsbeskrivelser fremgår af Undervisningsministeriets side herom, hvor der bl.a. står, at læreren for hvert større undervisningsforløb skal beskrive følgende:

  • Indhold
  • Omfang
  • Særlige fokuspunkter
  • Væsentligste arbejdsformer

For nogle fag fremgår det af læreplanen, hvor mange større undervisningsforløb/emner, der skal indgå i undervisningen. For øvrige fag forventes antallet af undervisningsforløb at udgøre:

  • 3 – 5 for fag på C-niveau
  • 6 – 10 for fag på B-niveau
  • 9 – 15 for fag på A-niveau

Undervisningsbeskrivelsen udgives på institutionens hjemmeside senest 14 dage før prøveplanens offentliggørelse.

Se også skolens detaljerede kalender, som findes i topmenuen.

Overordnede studieplaner – vælg det relevante faneblad for den enkelte årgang:

 

Studieplan for 1.g skoleåret 2017/18

To 24/8 Forældremøde
To 31/8 Kunstnerisk dag
Ma 4/9 AP- dag
To 6/9 NV- dag
Ma 11/9 sprogdag
On 13/9 NV- dag
Ti 19/9 NV-dag
To 21/9 AP-dag
On 27/9 – To 28/9 Prøv en studieretning 1
Fr 29/9 Idrætsdag og årsfest
Ti 3/10 – On 4/10 Prøv en studieretning 2
kl. 8.10-10.10 AP test
kl. 12.30-15.10 Matematik screening
Ma 9/10 – To 12/10 NV-prøver og evalueringssamtaler
Uge 42 Efterårsferie
Ma 23/10 Afklaringssamtaler for elever og forældre
Ti 24/10 Kunstnerisk dag
To 2/11 Intro til de nye studieretninger
Fre 23/12 – Sø 7/1 Juleferie
To 1/2 Karaktergivning
Uge 7 Vinterferie
Ma 19/2 Tilmelding til forældrekonsultation
Ma 26/1 – Ti 27/2 kl.18.00-21.00 Forældrekonsultation
Lø 24/3  – Ma 2/4 Påskeferie
Ma 23/4 Dansk-historieopgaven sættes i gang
Fr 27/4 St bededag
Fr 4/5 Kl 11.00-16.00 Regatta
To 10/5 Kr. Himmelfart
Fr 11/5 Undervisningsfri
On 16/5 Kl 10.00 – 10.15 Eksamensorientering
On 16/.5 Opgaveformulering afleveres på Lectio
Ma 21/5 2. pinsedag
Fr 1/6 Sidste skoledag 1.g
Juni Første sommerferiedag er mandag den 2/7

Pr.  18/7 2017   /Su/MN

 

Studieplan for 2.g skoleåret 2017/18

Uge 38 I denne fleksuge eller i uge 46 kan skoleårets første AT-forløb AT3 (se AT-planen for involverede fag) placeres
Fr 29/9 Idrætsdag og årsfest
Uge 42 Efterårsferie
To 7/12 Karakterer
Uge 51 I denne uge kan skoleårets andet AT-forløb AT4 (se AT-planen for involverede fag) placeres
Lø 23/12 – Sø 7/1 Juleferie
Ti 9/1 kl 10.00-10.15 Intro til SRO ved LR og Su
Senest i uge 3 Lærerne udarbejder tre opgaveformuleringer til SRO, som involverer mindst to studieretningsfag. Eleverne præsenteres for de opgaveformuleringer de kan vælge i mellem.
On 24/1 Senest denne dato skal den enkelte elev foretage et valg af opgaveformulering til SRO. I forbindelse med arbejdet med opgaven tilbydes alle elever individuel/gruppe vejledning. Vejledningen foregår primært udenfor undervisningstiden eller som omlagt skriftlighed. Alle elever tilbydes gruppevejledning mindst to gange.
Fr 2/2 Kl 10.15 senest valg af valgfag
To 8/2 og Fre 9/2 SRO. Undervisningen omlægges, så eleverne får to undervisningsfrie dage
Fre 9/2 SRO. Opgaven afleveres elektronisk senest kl. 23.30. Omfanget af opgaven er ca 8 sider á 2400 tegn (med mellemrum).
Uge 7 Vinterferie
Ti 27/2-On 28/2 Terminsprøver
Ti 13/3 Karakterer
Fr 23/3 Sidste frist for elektronisk feedback til SRO på et evalueringsskema.
Lø 24/3-ma 2/4 Påskeferie
Ma 9/4 12.30-13.20: Emnet til årets AT-årsprøve udmeldes (MN og LR forestår udmeldingen i samlingssalen) Emnet uddybes og en tidsplan præsenteres.
Ti 10/4 10.10-11.55 cafevejledning i samlingssalen til AT-årsprøven
Ti 10/4 kl.10.00 får alle elever et fagvalg til AT-årsprøven på deres forside i Lectio. Fagvalget skal besvares senest torsdag d.12/4 kl 12.30
On 18/4 Undervisningen omlægges. Den dannede grupper modtager vejledning til AT med begge vejledere.
Ma 23/4 – To 26/4 Sprogrejser
Fr 27/4 St bededag
Fr 4/5 Kl 11.00-16.00 Regatta
To 10/5 Kr. Himmelfart
Fr 11/5 Undervisningsfri
On 16/5 Kl 10.00-10.15 Eksamensorientering
Ma 21/5 2. pinsedag
Ma 28/5 – Fr 1/6 Eleverne får individuel vejledning hos deres AT-vejledere. 2 g har undervisningsfri i disse dage. Vejlederne og eleverne aftaler selv vejledningstidspunkter.
Fr 1/6 Senest kl. 23.30 afleveres AT-synopsen, (omfang 3-5 sider / A4-størrelse) elektronisk i Lectio.
Fr 1/6 Sidste skoledag 2.g
Juni Første sommerferiedag er mandag den 2/7

 

Studieplan for 3.g skoleåret 2017/18

Ma 4/9 SRP. kl 9.55-ca 10.20 LR og MN orienterer om de formelle rammer for alle 3.g-elever.
Uge 36 Faglærerne orienterer i deres egne timer
Ti 26/9 SRP. Kl. 11.00. Elever udfylder fagvalg i Lectio med valg af fag og område.
Fr 29/9 Idrætsdag og årsfest
Fr 6/10 SRP. Første vejledning, hvor begge vejledere er tilstede. Tiderne planlægges centralt og udmeldes i slutningen af uge 39.
Uge 42 Efterårsferie
On 25/10-fr 27/10 Brobygning til videregående uddannelser
On 8/11 OD-dag
Uge 46 Rejseuge.
On 6/12 SRP. Kl. 10.00 Kort eksamensorientering ved MN og Su i samlingssalen.
To 7/12 SRP. Kl. 15.15 kan eleverne se deres opgaveformulering på Lectio.
Fr 8/12 Karakterer
Fr 8/12 SRP. Kl. 08.10 Udvalgte elever indkaldes til et projektstyringskursus ved Su.
09.05-09.55 Orientering om struktur og formidling vedrørende opgaveskrivning ved MN.
Fre 8/12 – to 21/12 SRP skrivecamp i biblioteket og i nr. 6
To 21/12 SRP. Senest kl 23.30:Eleverne afleverer deres projekter elektronisk i Lectio. Der afleveres én fil.
Lø 23/12 – sø 7/1 Juleferie
Ma 29/1 AT. Offentliggørelse af årets emne og ressourcerum
Kl 11.40 i samlingssalen: TJ introducerer årets emne.
On 31/1 AT. Undervisningen i 5. time omlægges. Alle elever orienteres i salen om de formelle krav til AT eksamen. Eleverne opfordres til at danne læsegrupper, der arbejder med enslydende/ tilsvarende synopser.
Alle elever får et fagvalg på deres forside i Lectio.
Fre 2/2 AT. 12.30-14.15 Cafevejledning på Sciencetorvet
Ti 6/2 “AT. Valg af fag. Senest kl 12.30 denne dag udfyldes fagvalget på Lectio.
Besvarelsen af fagvalg skal indeholde følgende oplysninger:
De to fag eleven har valgt. Emnet eleven ønsker at beskæftige sig med.
Endelig skal eleven oplyse hvem hun ønsker at være i gruppe med. Her oplyses fulde navn og klasse på gruppens medlemmer. Der må maksimalt være 6 personer i en gruppe.
Fr 9/2 AT. Vejledning af grupper. Undervisningen i 3g flyttes fra denne dag. MN og Su tildeler hver af grupperne et tidspunkt for 25 minutters vejledning hos deres to vejledere.
Lø 10/2 – Sø 18/8 Vinterferie
On 21/2 – On 28/2 Terminsprøver
Fr 2/3 AT vejledning. Undervisningen i 3g flyttes fra denne dag. Lærere og elever aftaler selv mødetidspunkt. Vejledningen foregår på Sciencetorvet.
ma 5/3-to 22/3 AT vejledning. Denne vejledning aftales mellem lærere og elever og vil normalt være fordelt med en række kortere vejledningssekvenser. Elever og lærere aftaler selv mødetidspunkt.
To 8/3 Terminsprøve i dansk. Netprøver.
On 14/3 Karakterer
On 14/3 AT. kl 10.10-15.10 Undervisningen flyttes fra disse lektioner. Vejledning. Lærere og elever aftaler selv mødetidspunkt.
Fr 23/3 AT. Synopsis afleveres senest kl 23.30. Synopsis skal fylde 3-5 sider (a 2400 tegn) og afleveres elektronisk i Lectio. Synopsen skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil.
Lø 24/3-Ma 2/4 Påskeferie
Fr 27/4 St bededag
Ma 30/4 kl 10.00-10.15 Ekstra samling om eksamen
Fr 4/5 Kl 11.00-16.00 Regatta
Ma 7/5 kl. 9.45-10.15 Eksamensorientering
To 10/5 Kr. Himmelfart
Fr 11/5 Undervisningsfri
Ma 21/5 2. pinsedag
On 23/5 Sidste skoledag. Fælles morgenmad for afgangselever og deres lærere i kantinen. Offentliggørelse af eksamensplanen.
On 27/6 Gallafest.
Fr 29/6 Dimission – mødetid senest kl. 9.30

 

Studieplan for 1.hf skoleåret 2017/18

Uge 38 Flexuge
Fr 29/9 Idrætsdag og årsfest
Uge 42 Efterårsferie
On 8/11 OD-dag
Fr 15/12 Karakterer
Lø 23/12 – sø 7/1 Juleferie
Uge 7 Vinterferie
Ti 20/2 Terminsprøve i matematik
To 22/2 – Fr 23/2 Disse dage afholdes et obligatorisk forløb i fagene dansk og historie som forberedelse til historieopgaven.
Uge 9 Historielærerne fremstiller to problemformuleringer med tilhørende materiale af et omfang på ca. 5 sider. De to opgaver præsenteres for eleverne.
Fr 2/3 Eleverne vælger mellem de to problemformuleringer til historieopgaven.
To 15/3 – Fr 16/3 De to dage arbejder eleverne med deres historieopgave på skolen. Der afholdes historietimer og timer fra 80-timers puljen. Der reserveres et lokale til klassen, hvor skrivningen foregår. Klassens historielærer er til stede hele dagen.
Fr 16/3 Karakterer
Sø 18/3 Senest kl. 23.30 afleveres opgaven elektronisk på Lectio i en opgave som oprettes af JH Omfanget af opgaven er mindst 5 normalsider á 2400 anslag (med mellemrum).
Lø 24/3 – Ma 2/4 Påskeferie
Uge 17 Flexdag
Tilbagelevering af historieopgaven med fokuserede rettelser mod SSO. Læreren beder selv om timer hos P-vagten.
Fr 27/4 St bededag
Ma 30/4 kl 10.00-10.15 Ekstra samling om eksamen
Ma 30/4 – On 2/5 I løbet af de tre dage afholdes de 10 lektioner, hvor lærerne underviser og vejleder eleverne i forhold til det skriftlige produkt i nf.
To 3/5 Undervisningsfri fra 3. lektion, hvor de 4 timers fordybelsestid i nf afvikles. Eleverne arbejder med deres produkt.
Fr 4/5 Kl 11.00-16.00 Regatta
Sø 6/5 Senest kl 23:30 afleverer eleverne i Lectio det afsluttende skriftlige produkt med et omfang på ca. 5 sider.
To 10/5 Kr. Himmelfart
Fr 11/5 Undervisningsfri
Ti 15/5 – On 16/5 Intern mundtlig flerfaglig prøve
Ma 21/5 2. pinsedag
Fr 1/6 Sidste undervisningsdag i 1.hf

 

Studieplan for 2hf skoleåret 2017/18

Ti 29/8 Kl 12.30-13.20 I en værkstedstime orienterer MN om de formelle rammer
Uge 36 SSO. Faglærerne orienterer i deres egne timer om SSO
Uge 38 Rejseuge
Ti 26/9 SSO. Kl. 11.00. Elever udfylder fagvalg i Lectio med valg af fag og område.
Fr 29/9 Idrætsdag og årsfest
Fr 6/10 SSO. Første vejledning. Tiderne planlægges centralt og udmeldes i slutningen af uge 39.
Uge 42 Efterårsferie
On 25/10 – fr 27/10 Brobygning til videregående uddannelser
On 8/11 OD-dag
On 6/12 Karakterer
Ma 11/12 KS-projektdag
Ti 12/12 SSO. kl 12.30-13.20 har 2.q kursus i projektstyring ved Su.
To 14/12 SSO. kl 8.10-9.00 orientering om struktur og formidling samt eksamensorientering ved MN.
To 14/12 SSO. kl 9.05-9.55 har 2.p kursus i projektstyring ved Su.
To 14/12 SSO. Kl 15.15 kan eleverne se deres opgaveformulering på Lectio
Ved den sidste vejledning før opgaven udleveres, skal det aftales hvordan eleven kan komme i kontakt med vejlederen i forbindelse med opgaveudlevereingen.
Fr 15/12 – to 21/12 SSO skrivecamp i biblioteket og lokale 6.
To 21/12 SSO. Senest kl 23.30 Eleverne afleverer deres opgaver elektronisk i Lectio. Opgaven skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil.
Lø 23/12-sø 7/1 Juleferie
Uge 7 Vinterferie
On 21/2 – on 28/2 Terminsprøver
Fr 9/3 Karakterer
Lø 24/3 – ma 2/4 Påskeferie
Fr 27/4 St bededag
Ma 30/4 kl 10.00-10.15 Ekstra samling om eksamen
On 2/5 Undervisningen i KS afsluttet senest denne dag
To 3/5 kl.8.00 opgaver/materialesamlinger trækkes på biblioteket. Ledelsen udfører trækningen. Lærerne må være til stede, men det er intet krav.
Eleverne er opdelt i studiegrupper á 3-4 elever. Studiegruppen trækker en fælles opgave/materialesamling.
To 3/5 kl 10.10-11.55 KS projektdag med vejledning. Lærerne udarbejder en plan for vejledningen. Planen indskrives i Lectioskemaet. (lærerne omlægger undervisningen så skemaet er tømt alle fire projektdage)
Fr 4/5 Kl 11.00-16.00 Regatta
Ma 7/5 kl. 9.45-10.15 Eksamensorientering
On 9/5 kl 10.10-15.10 KS projektdag, hvor eleverne har mulighed for vejledning
To 10/5 Kr. Himmelfart
Fr 11/5 Undervisningsfri
On 16/5 Kl 10.10-15.10 KS projektdag, hvor eleverne har mulighed for vejledning
Fr 18/5 KS projektdag, hvor eleverne har mulighed for vejledning
Fr 18/5 kl.15.30 KS synopser afleveres elektronisk i Lectio. Synopsen skal fylde 2-3 sider. Hver elev afleverer sin egen synopsis, også selv om synopserne er enslydende. Synopsen skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse. Der afleveres én fil.
Ma 21/5 2. pinsedag
On 23/5 Sidste skoledag. Fælles morgenmad for afgangselever og deres lærere i kantinen. Offentliggørelse af eksamensplanen.
On 27/6 Gallafest.
Fr 29/6 Dimission – mødetid senest kl. 9.30
Loading...