Menu

Sikker mail til Mulernes Legatskole

Al mailkorrespondance fra Mulernes Legatskole til eksterne modtagere er i udgangspunktet krypteret med TLS. Hvis du har brug for at skrive til skolen, og ønsker at sikre dig, at oplysningerne sendes krypteret som sikker mail, fordi korrespondancen indeholder følsomme personoplysninger, kan du gøre følgende:

  • Send en mail til den medarbejder, du ønsker at kommunikere med (alternativt til skolens hovedmail, mail@mulerne-gym.dk), hvori du beder om at få påbegyndt en sikker mailkorrespondance (en såkaldt OME-krypteret mail).
  • Skolens medarbejder vil derefter starte en sikker korrespondance med dig. Du modtager en mail med en vedhæftet fil. Åbn filen eller tryk ”Læs meddelelsen”, afhængig af mailprogram/browser.
  • Du får nu mulighed for at logge ind eller vælge en engangskode.
  • Hvis du vælger ”modtag en engangskode”, modtager du en ny mail med engangskoden, og bliver sendt til en side, hvor du skal angive engangskoden.
  • Nu kan du åbne mailen, og trykke Besvar i højre hjørne, og indsætte din besked.
  • Alle beskeder i denne korrespondance sendes nu automatisk som sikker mail.

Hvis vi modtager mails fra dig med følsomme personoplysninger, og du ikke indledningsvis har bedt os starte en krypteret korrespondance, antager vi, at du selv sender krypteret, eller at du er indforstået med den risiko, du løber ved at sende ukrypteret. Hvis du modtager en krypteret mail, som du har problemer med at åbne eller besvare, bedes du kontakte medarbejderen eller skolen telefonisk. 

Bemærk at Lectio ikke er godkendt til at sende følsomme personoplysninger.