Menu

Nøgletal

Institutionsnummer: 461052

Elevtal 2018: 890

Klasser 2018: 4 hf og 30 stx

Fraværsprocenter

  1.g 2.g 3.g 1.hf 2.hf
2012-13 6,72 7,84 9.58
2013-14 5,78 7,33 8.43
2014-15 5,50 7,17 8.76
2015-16 5,56 7,52 8,58
2016-17 5,15 5,56 8,55
 

NB: På ML er eleven enten til stede eller 100% fraværende – kommer eleverne gentagne gange for sent føres de som 100% fraværende, uanset de ikke er fraværende fra hele lektionen – tallene ovenfor “overdriver” dermed fraværet.

Medaljer for 0% fravær på sidste skoledag!

Rektor overrækker medaljer på sidste skoledag for “flid og troskab”, dvs. 0,00% fravær i to år (en hf-elev) og tre år (tre stx-elever)!

 

Eksterne links til Undervisningsministeriets database

Gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform

Gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid

Overgang til uddannelse hf – på samme side kan stx vælges øverst!

Alle skoler

Gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform

Gennemsnitskarakterer fordelt på uddannelse, fag og evalueringsform

Mulerne i tal

Gymnasieklasser

HF klasser

Elever

Ansatte

Loading...