Menu

Nøgletal

Institutionsnummer: 461052

Elevtal 2019: 800

Klasser 2018-19: 4 hf og 26 stx

Fraværsprocenter

  1.g 2.g 3.g 1.hf 2.hf
2012-13 6,72 7,84 9.58 10,77 11,84
2013-14 5,78 7,33 8.43 9,41 11,46
2014-15 5,50 7,17 8.76 9,31 10,66
2015-16 5,56 7,52 8,58 7,2 12,23
2016-17 5,15 5,56 8,55 8,58 9,85
2017-18 5,58 7,53 9,41 9,02 13,84
2018-19 6,16 7,69 8,34 10,09 9,37

NB: På ML er eleven enten til stede eller 100% fraværende – kommer eleverne gentagne gange for sent føres de som 100% fraværende, uanset de ikke er fraværende fra hele lektionen – tallene ovenfor “overdriver” dermed fraværet.

Opgørelse krævet af Undervisningsministeriet /STUK, jvf. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203488:

Samlet “skriftligt fravær” 2017-18:

Afleverede timer i alt: 141182
Ikke afleverede timer: 490
Ikke afleveret: 0,3%

Samlet “skriftligt fravær” 2018-19:

Afleverede timer i alt: 124168
Ikke afleverede timer: 196
Ikke afleveret: 0,16%

På ML har  vi “nul-tolerance”, dvs. alle skriftlige opgaver SKAL afleveres og eleverne afslutter evt. ikke afleverede opgaver i den førstkommende lektion i faget. Alle opgaver afleveres – se nærmere i skolens studie- og ordensregler.

  • Samlet vægtet “fysisk fravær” hvor hf og stx er rodet sammen var for 2017-18: 7,97% og for 2018-19: 7,69%

Tre stx- og en hf-elev fik på sidste skoledag i 2018 en velfortjent medalje for at have gennemført hele uddannelsen med 0,00% fravær!

Eksterne links til Undervisningsministeriets database

Gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform

Gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid

Overgang til uddannelse hf – på samme side kan stx vælges øverst!

Alle skoler

Gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform

Gennemsnitskarakterer fordelt på uddannelse, fag og evalueringsform

Mulerne i tal

Gymnasieklasser

HF klasser

Elever

Ansatte