Menu

Kvalitetssikring, kvalitetssystem og selvevaluering

Vision for Mulernes Legatskole:

At være et moderne og udviklingsorienteret gymnasium, der i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere sikrer eleverne en tidssvarende undervisning, som ruster dem til videre uddannelse og aktiv samfundsdeltagelse.
Centrale fokusfelter:

  • at udvikle den faglige og fleksible skole med respekt for den enkelte.
  • at give eleverne de bedste faglige, sociale og menneskelige forudsætninger for at vælge og gennemføre videregående uddannelser.
  • at udvikle det gode arbejdsmiljø for alle på skolen
  • at sikre en god trivsel for alle ved at fremme såvel faglige som personlige udviklingsmuligheder.
  • at iværksætte initiativer, der medvirker til at fastholde eleverne i uddannelsessystemet og sikre skolens fundament.

I pagt med denne vision arbejder vi på mange felter med kvalitetsudvikling og resultatvurdering:

På Mulernes Legatskole er der udarbejdet grundige evalueringsplaner for henholdsvis hf og stx. Planerne revideres hvert år. Desuden er der udarbejdet både overordnede studieplaner for hf og stx, samt detaljerede planer for alle hold. Hvert 3. år udarbejder vi arbejdspladsvurdering (APV) og hvert år udarbejder vi elevtrivsels-/elevmiljøundersøgelse (ETU) med tilhørende offentliggørelse af handleplan – se nærmere nederst på siden.

Endelig er kvalitetsudvikling og resultatvurdering indarbejdet i skolens udvalgsstruktur. Handlingsplaner og kvalitetssikring planlægges af ledelsen et år ud i fremtiden og præsenteres i pædagogisk råd i foråret, så eventuelle ændringsforslag kan indarbejdes inden sommerferien og vedtages af Bestyrelsen i maj måned.
Udover kvalitetssikringsarbejdet i Elevrådet, Pædagogisk Råd, faggrupperne, ledelsen og administrationen, udføres arbejdet i praksis af normalt to strategiudvalg (S-udvalg), hvor lærerne og ledelsen er repræsenteret, og hvor elever og øvrige ansatte inddrages efter behov.
Begge strategiudvalg producerer korte, handlingsorienterede rapporter, som præsenteres hvert forår og vedtages med ledelsens anbefalinger på det første bestyrelsesmøde i efteråret. Desuden kan hvert udvalg implementere evt. oplagte ændringer løbende.
Strategiudvalgenes aktuelle arbejdsområder kan ses her: Udvalg og hverv.

Yderligere information om kvalitetssikringen på ML: