Menu

Kunst

Går man rundt på Mulernes Legatskole med åbne øjne og sanser, vil man blandt andet møde malerier, skulpturer, litografier, relieffer, vævestykker, fotografier og keramiske værker skabt af såvel professionelle kunstnere som kreative elever på Mulernes Legatskole.

Naturligvis er den fynske kunst stærkt repræsenteret. Her kan blandt andet nævnes bondemalerier af Fritz Syberg og Peter Hansen, Peter Tybjergs 3 x 16 meter store, mytiske stentøjsrelief ”Bjergkongens Hal”, der i samlingssalen fører tankerne mod en svunden og fjern tid, og Kjeld Moseholms bronzeskulptur med små buttede mænd, der forsøger at klatre over en alt for høj mur – nu helt blankpolerede af de mange hænder, der gennem tiden ikke har kunnet undlade at røre. I forbindelse med ombygningen af skolen i 2002, erhvervede Mulernes Legatskole kunst af internationalt format i form af fynboen John Olsens to store og smukke fugletegninger, der nu hænger i hver sit trappetårn i administrationsfløjen. Under skolens store modernisering og udbygning fra 2008-16 er både vægge og gulve blevet inddraget til kunstnerisk udsmykning, såsom kendte mulere i Foyeren – verdensrummet, planeter og videnskabelige opdagelse på Sciencetorvet – byer og landsbyer fra alle store sprogområder i sproglokalerne – Berlinmuren ved tysklokalerne – biotoper, dyr og celler ved biologilokalerne osv.

Skolen har et aktivt Kunstudvalg, hvor både elever og ansatte har sæde. Udvalget kommer løbende med forslag til udsmykning fra fx skolens righoldige arkiv, ved nyindkøb og ved at arrangere skiftende kunstudstilinger på “Turnus-væggen” ved biblioteket. Dette er med til at skabe ekstra opmærksomhed omkring det, der hænger på væggene – for pludselig kan publikum jo komme tæt på kunstneren, som kan være kendt, eller en elev eller ansat på skolen.