Menu

Studieretningerne (skolestart 2017)

Generelt gælder følgende: En studentereksamen bygger på mindst 2600 timers undervisning a 60 minutter og består af fag på gymnasialt C-, B,- og A-niveau, hvor C er det laveste og A det højeste niveau. Til en studentereksamen skal alle elever have mindst 4 fag på A-niveau. Derud er der en række andre krav der skal være opfyldt på de enkelte studieretninger, disse krav fremgår af oversigten nedenfor. Valgfag er placeret i 2. og 3. g. Klik dig rundt og se forskellene på studieretninger nedenfor.

Science
Skolen udbyder 4 naturvidenskabelige studieretninger. Fælles for disse fire studieretninger er disse fag.

 

Obligatoriske fag for naturvidenskabelige studieretninger

C – niveau B – niveau A – niveau
Almen sprogforståelse (ap) Engelsk Dansk
Naturvidenskabelig grundforløb (NV) Historie
Oldtidskundskab
Religion
Samfundsfag
Idræt
Kunstnerisk fag: Vælg mellem mediefag C, musik C, billedkunst C eller drama C
2. fremmedsprog: Vælg mellem fransk (begynder eller fortsætter), italiensk (begynder), spansk (begynder) eller tysk (begynder eller fortsætter)

Matematik A Fysik A Kemi B

Studieretningsfag: Matematik A Fysik A Kemi B
Valgfag med binding: Vælg mellem informationsteknologi C, biologi C eller naturgeografi C
Frie valgfag Vælg to af de generelle valgfag nedenfor (ved begyndersprog vælges kun et)

Matematik A Fysik B Kemi B

Studieretningsfag: Matematik A Fysik B Kemi B
Andre fag Biologi C
Valgfag med binding: Vælg mellem informationsteknologi C,  naturgeografi C, biologi B, fysik A eller kemi A.
Frie valgfag Vælg to af de generelle valgfag nedenfor (ved begyndersprog vælges kun et)
Bemærk: Valgene skal vælges således man får 4 A-niveau fag.

Matematik A Bioteknologi A Fysik B

Studieretningsfag: Matematik A Bioteknologi A Fysik B
Valgfag med binding: Ingen
Frie valgfag Vælg to af de generelle valgfag nedenfor (ved begyndersprog vælges kun et)

Biologi A Kemi B

Studieretningsfag: Biologi A Kemi B
Andre fag: Fysik C Matematik B
Valgfag med binding: Der skal opgraderes mindst et fag til A-niveau (evt. begyndersprog)
Frie valgfag Vælg to af de generelle valgfag nedenfor (begrænsninger kan forekomme)
Samfundsvidenskab
Skolen udbyder 3 samfundsvidenskabelige studieretninger, fælles for disse tre er følgende fag.

 

Obligatoriske fag for samfundsvidenskabelig studieretninger

C – niveau A – niveau
Almen sprogforståelse (ap) Dansk
Naturvidenskabelig grundforløb (NV) Historie
Oldtidskundskab
Religion
Fysik
Idræt
Kunstnerisk fag: Vælg mellem mediefag C, musik C, billedkunst C eller drama C

Samfundsfag A Matematik A

Studieretningsfag: Samfundsfag A Matematik A
Andre fag Engelsk B Kemi C
2. fremmedsprog: Vælg mellem fransk (begynder eller fortsætter), italiensk (begynder), spansk (begynder) eller tysk (begynder eller fortsætter)
Valgfag med binding: Vælg mellem informationsteknologi C, biologi C, naturgeografi C og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau

 

eller både Kemi B og fysik B

Frie valgfag: Vælg mellem to af de generelle valgfag nedenfor (ved begyndersprog vælges kun et)

Samfundsfag A Engelsk A

Studieretningsfag: Samfundsfag A Engelsk A
Andre fag Matematik B Biologi C
2.fremmedsprog: Vælg mellem fransk (begynder eller fortsætter), italiensk (begynder), spansk (begynder) eller tysk (begynder eller fortsætter)
Valgfag med binding: Vælg mellem informationsteknologi C, kemi C, naturgeografi C og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau

 

eller både biologi B og fysik B

Frie valgfag: Vælg mellem to af de generelle valgfag nedenfor (ved begyndersprog vælges kun et)

Samfundsfag A Tysk A

Biologi C

 

Studieretningsfag: Samfundsfag A Tysk A
Andre fag Engelsk B Matematik B
Biologi C
Valgfag med binding: Vælg mellem informationsteknologi C, kemi C, naturgeografi C og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau

 

eller både biologi B og fysik B

Frie valgfag: Vælg mellem to af de generelle valgfag nedenfor (begrænsninger kan forekomme)
Sprog og kultur
Skolen udbyder 6 studieretninger inden for sprog og kultur, fælles for disse seks er disse fag.

Obligatoriske fag for sprog og kultur studieretninger

C – niveau A – niveau
Almen sprogforståelse (ap) Dansk
Naturvidenskabelig grundforløb (NV) Historie
Oldtidskundskab
Religion
Fysik
Idræt
Kunstnerisk fag: Vælg mellem mediefag C, musik C, billedkunst C eller drama C

Engelsk A Spansk A Tysk B

Studieretningsfag: Engelsk A Spansk A Tysk B
Andre fag Matematik C Samfundsfag C Biologi C
Valgfag med binding: Vælg mellem informationsteknologi C, kemi C, naturgeografi C, fysik B eller latin C
Frie valgfag Vælg mellem to af de generelle valgfag nedenfor (begrænsninger kan forekomme)

Engelsk A Spansk A Fransk B

Studieretningsfag: Engelsk A Spansk A Fransk B
Andre fag Matematik C Samfundsfag C Biologi C
Valgfag med binding: Vælg mellem informationsteknologi C, kemi C, naturgeografi C, fysik B eller latin C
Frie valgfag Vælg mellem to af de generelle valgfag nedenfor (begrænsninger kan forekomme)

Engelsk A Spansk A Italiensk A

Studieretningsfag: Engelsk A Spansk A Italiensk A
Andre fag Matematik C Samfundsfag C Biologi C
Valgfag med binding: Vælg mellem informationsteknologi C, kemi C, naturgeografi C, fysik B eller latin C
Frie valgfag Vælg mellem to af de generelle valgfag nedenfor (begrænsninger kan forekomme)

Engelsk A Italiensk A Latin B

Studieretningsfag: Engelsk A Italiensk A Latin B
Andre fag Matematik C Samfundsfag C
Valgfag med binding: Vælg mellem informationsteknologi C, kemi C, biologi C, naturgeografi C eller fysik B
Frie valgfag Vælg mellem to af de generelle valgfag nedenfor (begrænsninger kan forekomme)

Engelsk A Tysk A Samfundsfag B

Studieretningsfag: Engelsk A Tysk A Samfundsfag B
Andre fag Matematik B Naturgeografi C
Valgfag med binding: Vælg mellem informationsteknologi C, kemi C, biologi C, og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau

 

eller latin C

Frie valgfag Vælg mellem to af de generelle valgfag nedenfor (begrænsninger kan forekomme)

Engelsk A Fransk A Samfundsfag B

Studieretningsfag: Engelsk A Fransk A Samfundsfag B
Andre fag Matematik B Naturgeografi C
Valgfag med binding: Vælg mellem informationsteknologi C, kemi C, biologi C, og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau

 

eller latin C

Frie valgfag Vælg mellem to af de generelle valgfag nedenfor (begrænsninger kan forekomme)
Musik
Skolen udbyder 2 musiske studieretninger følgende fag er fælles for dem.

 

Obligatoriske fag for de musiske studieretninger

C – niveau A – niveau
Almen sprogforståelse (ap) Dansk
Naturvidenskabelig grundforløb (NV) Historie
Oldtidskundskab
Religion
Samfundsfag
Fysik
Kemi
Idræt
2. fremmedsprog: Vælg mellem fransk (begynder eller fortsætter), italiensk (begynder), spansk (begynder) eller tysk (begynder eller fortsætter)
Kunstnerisk fag: Vælg mellem mediefag C, musik C, billedkunst C eller drama C

Musik A Engelsk A

Studieretningsfag: Musik A Engelsk A
Andre fag Matematik B
Valgfag med binding: Vælg mellem informationsteknologi C, biologi C, naturgeografi C og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau

 

eller både Kemi B og fysik B

Frie valgfag: Vælg mellem to af de generelle valgfag nedenfor (begrænsninger kan forekomme)

Musik A Matematik A

Studieretningsfag: Musik A Matematik A
Andre fag Engelsk B
Valgfag med binding: Vælg mellem informationsteknologi C, biologi C, naturgeografi C og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau

 

eller både Kemi B og fysik B

Frie valgfag: Vælg mellem to af de generelle valgfag nedenfor (begrænsninger kan forekomme)
Valgfag på tværs af studieretningerne
Skolen udbyder en lang række forskellige valgfag, for eleverne på tværs af studieretningerne. Fag og niveau fremgår at tabellen nedenfor, det er dog ikke alle muligheder man har mulighed for at vælge, idet det f.eks. spiller ind hvilke fag og niveauer man har i studieretningen.

Valgfag på tværs af studieretninger

Fag Niveau Niveau Niveau
Biologi C B A
Billedkunst C B
Dramatik C B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik B A
Græsk C
Idræt B
Informationsteknologi/ informatik C B
Kemi C B A
Latin C
Matematik B A
Mediefag C B
Musik C B
Naturgeografi C B
Psykologi C B
Religion B
Retorik C
Samfundsfag B A
Tysk fortsætter A

Hvad giver de forskellige fag adgang til?

Et godt overblik over hvilke uddannelser som fagene giver adgang til er “Adgangskortet”.

Du er velkommen til at kontakte skolen for mere information eller få svar på dine spørgsmål (kontaktinfo nederst på siden) eller kontakt en af vores elevambassadører.