Menu

Studievejledningen

Hvem er vi, hvor træffes vi – hvornår er det?

Jakob Nyborg (JN)

Jakob Nyborg (JN)

Mail: JN@mulerne-gym.dk
Lokale: 026
Klasser 2019-20:
1m, 1n, 2k, 2m, 2n, 3c, 3x

Hanne-Grete Lund (HL)

Hanne-Grete Lund (HL)

Mail: HL@mulerne-gym.dk
Lokale: 027
Klasser 2019-20:
1y, 1z, 2a, 2z, 3e, 3m, 3y, 3z

Christina Bock (CB)

Christina Bock (CB)

Mail: CB@mulerne-gym.dk
Lokale: 025
Klasser 2019-20:
1m, 1n, 2k, 2m, 2n, 3c, 3x

Birgitte Dahlberg (BD)

Birgitte Dahlberg (BD)

Mail: BD@mulerne-gym.dk
Lokale: 025
Klasser 2019-20:
1b, 1q, 2b, 2y, 2p

Tine Guldbrandt Lauritzen (TL)

Tine Guldbrandt Lauritzen (TL)

Mail: TL@mulerne-gym.dk
Lokale: 026
Klasser 2019-20:
1a, 1x, 2c, 2x, 3d, 3f, 3v

Træffetider

Kan findes i Lectio via dette link (login først).

Kontakt

Studievejlederne kan træffes på en af disse måder:

 

 • Kom i træffetiden – hver dag vil der være mindst en studievejleder.
 • Kontakt os på skolens telefon: 66 10 26 42.
 • Send en e-mail, hvor du kan stille spørgsmål eller aftale en tid (e-mail ses ovenfor).

Studievejledningen på Mulernes Legatskole

Studievejlederne vejleder eleverne i forhold til alt, hvad der har med gennemførelsen af uddannelsen på Mulernes Legatskole at gøre. Man vil som hovedregel have den samme vejleder de to eller tre år, uddannelsen varer. Vejlederen vil derfor kende eleven og dennes skoleforløb. Alle nye elever kommer til startsamtaler, derudover kan studievejledningen enten være fælles for alle i klassen eller individuel på vejlederens kontor.

Startsamtaler

På Mulernes Legatskole afholder vi individuelle samtaler med alle elever, når de har gået på skolen i ca. 1 måned og dermed fået en fornemmelse af skolens liv og dagligdag. Samtalen tager udgangspunkt i den unges oplevelse af at være elev på Mulerne. Inden samtalen har den unge besvaret et skema, som vejlederen anvender til at forberede samtalen. Der tales om lektiebyrde, deltagelse i skolens sociale liv, fritidsjob, arbejdsforhold hjemme og helt personlige ting. I det hele taget emner der kan have betydning for den unges muligheder for at gennemføre sin ungdomsuddannelse.

Alle elever er inden samtalen blevet screenet af en af skolens læsevejledere, så der kan blive taget hånd om eventuelle læse, stave- eller skriveproblemer. Der bliver altså ved samtalen fokuseret på såvel faglige, studietekniske som personlige kompetencer.

Ved startsamtalerne fokuseres der også på, at det er muligt at få hjælp til lektier og opgaver i skolens studiecafe. Her er lærere og udvalgte elever til stede hver dag minus fredag fra klokken 15.15-17.15. Ud over hjælp lektierne kan studiecafeen også anvendes til færdiggørelse af gruppearbejde og forberedelse af oplæg mm.

Efter startsamtalerne melder studievejlederen tilbage til klassens team og til klassens ledelsesrepræsentant, så de emner, der er blevet drøftet bliver perspektiveret i forhold til den unges adfærd i klassen. Der kan være emner, der ikke bringes op, hvis eleven ikke ønsker, de skal komme til lærernes kendskab.

Startsamtalerne er et vigtigt led i kampen mod frafald. Ved at tale med alle elever individuelt får vejlederen mulighed for at afdække eventuelle problemer, før de vokser sig store og bliver meget vanskelige at løse og dermed kan føre til, at den unge ”dropper” ud af sin uddannelse. Det er ofte svært for den unge at søge hjælp, da de nødigt skiller sig ud fra mængden, men når alle skal til samtale er der jo ikke noget særligt i det. Samtidig bliver det naturligt for den unge at henvende sig til studievejlederen og opfatte denne som en ressourceperson i forbindelse med problemer, der måtte opstå i løbet af uddannelsen.

Kollektiv vejledning kan handle om:

 • Større skriftlige opgaver
 • Valgfag
 • Uddannelsesarrangementer
 • Eksamen
 • Klasserumskultur
 • Den kollektive vejledning vil foregå i timer inden for skemaets normale rammer.

Individuel vejledning kan handle om:

 • Personlige forhold/problemer (sociale, økonomiske, psykiske)
 • ønske om besked til klassens lærere om elevens studieforhold
 • Problemer med aflevering af skriftlige arbejder
 • Studieteknik
 • Problemer med organisering af elevens skolearbejde
 • For højt fravær
 • Kroniske lidelser eller behandlinger i skoletiden
 • ønske om studieretningsskift
 • ønske om uddannelsesskift/ophør

Kontakt din studievejleder

Man kan selv opsøge studievejlederen i træffetiderne, som står på dørene til studievejledernes kontorer og i lectio. Er det en samtale, der tager længere tid, og som helst skal foregå uden afbrydelser, kan den ligge uden for de almindelige træffetider.

Man kan også blive bedt om at komme til samtale hos sin studievejleder. Det kan være lærerteamet for klassen, klassens ledelsesrepræsentant eller læsevejlederen, som har bedt studievejlederen indkalde eleven. Eller det kan være vejlederen, der indkalder på grund af højt fravær eller manglende afleveringer.

Man vil få en besked i Lectio eller blive kontaktet på skolen, hvis vejlederen ønsker en samtale.

De fleste problemer vil man kunne finde hjælp til at klare hos sin studievejleder. Vejlederne har tavshedspligt, så alle kan trygt henvende sig, så snart der opstår et problem, der har indflydelse på skolegangen. Man bør ikke vente til problemet er blevet uoverskueligt.

Er der problemer, som er så store, at vi ikke umiddelbart kan klare dem, kan vi hjælpe eleven til at komme videre til mere specifik hjælp.

At gå til studievejleder er en ret, så det giver ikke fravær. Man skal blot give sin lærer besked og så naturligvis gå tilbage til timen, når samtalen er slut.

Studievejlederne på skolen tager sig af gennemførelsesvejledning, mens rådgivning om uddannelser efter studenter- eller hf-eksamen primært ligger hos Studievalg Danmark, som kommer  på skolen ca. en gang pr. måned, hvor der er mulighed for at få rådgivning om videregående uddannelser.

Årsplan i studievejledningen

STX

1.g

Indslusningssamtaler, september
Studievalg Fyn, oktober
Bekræftelse af studieretning, oktober.
Valgfagsorientering, november
Valg af fag i 2.g, november
Foreløbigt valg af fag i 3.g, november
Eksamensorientering, maj

2.g

Valgfagsorientering, januar
Endeligt valg af fag i 3.g, januar
Hvad bliver du til? januar
Eksamensorientering, maj
Kursus mod eksamensangst for udvalgte elever, april

3.g

Klar til studievalg, september-oktober
Orientering om Studieretningsprojekt, oktober-januar
Brobygning til videregående uddannelser, uge 43
Studievalgsdagen, november
KOT kvote 2, februar
Karriereworkshop, februar og april
KOT kvote 1, april
Eksamensorientering, april
Kursus mod eksamensangst for udvalgte elever, april

For alle klasser er der faste ugentlige træffetider for individuel vejledning hele året.

Derudover kan der træffes aftale om samtaler på andre tidspunkter, evt. også med forældre.

HF

1.HF

Indslusnings- eller optagelsessamtaler
Studievalg Fyn, okt-.nov
Valgfagsorientering, januar
Hvad bliver du til? januar
Studie- og erhvervstræf, februar
Valg af fag i 2.HF, januar
Kursus mod eksamensangst for udvalgte elever. april
Eksamensorientering, maj

2.HF

Klar til studievalg, september-oktober
Orientering om Større skriftlige opgave, september
Brobygning til videregående uddannelser, uge 43
Studievalgsdagen, november
KOT kvote 2, februar
Karriereworkshop, februar og april
KOT kvote 1, april
Eksamensorientering, april
Kursus mod eksamensangst for udvalgte elever, april

For alle klasser er der faste ugentlige træffetider for individuel vejledning hele året.

Derudover kan der træffes aftale om samtaler på andre tidspunkter, evt. også med forældre.