Menu

Studiecafe

Studiecaféen er stedet, hvor man sammen med kammerater laver lektier, arbejder med projekter eller diskuterer efter skoletid. Det er også stedet, hvor man kan få assistance til afleveringer i forskellige fag. Hver eftermiddag er der både faglærere og dygtige ældre elever, såkaldte Studiepiloter, til stede. Vi forsøger hele tiden at forbedre caféen, og i år vil der særligt være fokus på matematik og dansk.

Den særlige studiecafé i matematik er et tilbud til elever, der har særlige problemer i matematik, og som derfor kan få hjælp i den særlige studiecafé efter aftale mellem eleven, elevens matematiklærer og en matematiklærer i den særlige studiecafé. Undervisningen i den særlige studiecafé varetages af fire matematiklærere og foregår to gange om ugen parallelt med den almindelige studiecafé.

Caféen er i kantinen og i lokale 81-82 mandag til torsdag fra 15.15-17.00 (dog ikke på flexuger og på dage med PR-møder).

Bemanding og fag:

 

Hver dag er der studiepiloter der kan hjælpe med matematik og derudover er disse fag repræsenteret

 

Lige uger

Dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Lærer

Fag

SS

fr,sp,id

KN, HL

ma,da,id

PN

ma,id

PV

en,ty,me,sa

Studiepilot

Fag

Mie 3c, Mathilde 2k

ma, sp, fr en

Ida 3n, Lukas 3z, Emily 3z, Johannes 2a

ma, sa, en, fy, sp, bt, mu

Sergei 3n, Nanna W 3y, Nina 2y, Anna 2y

ma, sa, en, bi, ke

Sadiq 2z, Lan 2z, Simon 2x, Lucas 2a

ma, fy, bt, mu

Ulige uger

Dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Lærer

Fag

TO, SS

ma, fy, sp, id

KN, HL

ma, id, sa

PN

ma,id

SD

sa

Studiepilot

Fag

Mie 3c, Sara 3c, Johanne 2k

sp, en, fr, it, ma

Lukas 3z, Emily 3z, Saif 2x

ma, fy, ke, en, bt

Sergei 3n, Nanna F 3y

ma, sa, en, bi, ke

Anna G 2y, Cecilie 2y, Katrine 2x, Bushar 2x

Ma, bi, ke, fy, sp