Menu

”Sig nu noget”

”Sig nu noget” er overskriften på et kursus, studievejlederne på Mulernes Legatskole udbyder for elever, der har problemer med at sige noget i undervisningen. Nogle elever oplever en skræk eller blokering for det at tage ordet i undervisningen.
Ofte er det velforberedte og flittige elever, som af frygt for at det svar, de sidder med ”på læben”, ikke er helt korrekt, vælger at lade andre svare. Disse elever vil ofte have væsentligt bedre karakterer i de skriftlige fag end i de mundtlige, og den karakter, de får mundtligt, er ikke et udtryk for, hvad de reelt kan. Karakteren er rimelig nok, fordi elever med blokeringer i forhold til mundtlighed holder det ofte korrekte svar for sig selv. Eleverne melder sig til kurset gennem studievejledningen. Det bliver pointeret, at der ikke vil blive drysset tryllestøv ud over dem, og at forberedelse til undervisningen altid er grundlaget for at man meningsfyldt kan tage ordet i timerne. Det er også vigtigt at sige, at det kræver en indsats at ændre på vaner, der sandsynligvis er grundlagt allerede i folkeskolen. De, der har blokeringer, der er dybere, opfordres til at søge hjælp hos psykolog, og studievejlederne formidler kontakt hertil.
På kurserne arbejdes der med elevernes tankekonstruktioner. Der tages udgangspunkt i kognitiv omstrukturering af tanker for at afhjælpe elevernes blokeringer. Mange elever, der oplever blokeringer i forhold til at tage ordet, har forestillinger om, at det vil være fatalt og få store konsekvenser, hvis det, de siger, ikke er korrekt. Som oftest er der ikke belæg for disse forestillinger, så derfor arbejdes der med at afvise dem. Hvis man dagligt går til undervisning med frygten for at tage ordet, vil denne frygt blokere for konstruktive tanker, og den vil forhindre eleven i at være optimalt til stede i undervisningen. Gennem kurset får eleverne mulighed for at arbejde med selv at sætte mål og fokusere på vigtigheden af, at målene opfyldes fra kursusgang til kursusgang samt støtte dem i den progression, der gerne skulle blive en realitet. Der vil blive lavet aftaler med den enkelte om, hvilke mål der skal sættes ved afslutningen af hver kursusgang. Det er vigtigt, at der er mål, men også at det er realistiske mål. Når eleverne møder hinanden ved næste kursus, kan de i fællesskab reflektere over det arbejde, der er ydet siden sidst og dermed skabe afsæt for nye mål.
Kurset organiseres i grupper på ca. 10-12 personer primært for i en overskuelig gruppe at opleve en erkendelse af, at man ikke står alene med problemet. Dele af kurset -især i den sidste del- vil foregå i større grupper, da det jo netop er pointen, at eleverne skal lære at tage ordet i større forsamlinger.