Menu

Matematikvejledning

På Mulernes Legatskole arbejder vi på mange niveauer med at hjælpe elever, som af den ene eller anden grund har svært ved matematik. Ud over lektiecafé tilbyder vi særlig undervisning af grupper á 3-5 elever med én matematiklærer i den såkaldte Særlige studiecafé i matematik.

Hent pjece om matematikvejledningen på ML (pdf-fil)

I løbet af de sidste par skoleår har vi efter elev- eller lærerønsker desuden testet 1.-års elever for specifikke matematikvanskeligheder (dyskalkuli/talblindhed). For elever med specifikke matematikvanskeligheder søges der midler (SPS) til afhjælpning af elevens problemer. Desuden kan matematikvejlederne anvendes som ekstralærere for at hjælpe elever med generelle matematikvanskeligheder.

Matematikscreeningen og den efterfølgende undervisning varetages af to af skolens matematiklærere, der er uddannet som matematikvejledere i hhv. 2015 og 2016.

Desuden har Mulernes Legatskole andre tiltag for at hjælpe elever med deres matematik:

Undersøgelser fra hele landet og erfaringer fra Mulernes Legatskole viser, at mange elever dumper matematik på STX B-niveau. Mulernes Legatskole forsøger at mindske det problem ved at indkalde elever, der efter 1.g ligger på dumpegrænsen, til ”sommerskole” sidst i eksamensperioden, således at de bliver støttet og hjulpet med det, de mangler fra 1.g, og på den måde bliver klar til 2.g.

Siden 2013 har Mulernes Legatskole også gjort en indsats for eleverne på HF mht. matematik. Eleverne bliver i starten af skoleåret screenet og derudfra inddelt på hold, hvoraf det ene er et såkaldt “Luksushold” med de svageste elever. “Luksusholdet” har to lærere, og der arbejdes meget bevidst med at få eleverne til at bestå deres matematikeksamen på C-niveau. Det betyder, at der fokuseres på den grundlæggende matematikfaglige forståelse uden at der laves mange beviser; dermed er det heller ikke forberedende til at tage matematik på et højere niveau. Siden indførelsen af “Luksusholdet” er der sket forbedringer for matematik på HF, både målbart på karaktererne og gennemførelsen samt på elev- og lærertilfredsheden.

Matematikvejledere: Brit Eva Andersen og Lise Glargaard