Hjælp til større ordforråd

I gymnasiet og på HF støder du på mange nye ord og begreber i dine fag. Det er vigtigt, at du lærer deres betydning og at bruge dem aktivt.

Du kan arbejde aktivt med dit ordforråd ved fx at anvende et begrebskort eller et ordforrådskort.

Begrebskort

Download skabelon til begrebskort (word-dokument) begrebskort-skabelon

Ordkendskabskort

Ordet:
Modsat andet ord: Definition: Egenskaber:
Det er ikke: Min forklaring: Det ligner: